top

Aktualności

Komunikat GIW - działania związane z łagodzeniem skutków grypy ptaków w Polsce


W nawiązaniu do informacji o wyznaczeniu pierwszego w 2016 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymywano drób, Główny Lekarz Weterynarii w Komunikacie Nr 3 z dnia 8 grudnia 2016 r. poinformował o podjętych do tej pory działaniach:

  • Zakończono działania związane z likwidacją ogniska HPAI - wszystkie ptaki w ognisku choroby zostały zlikwidowane, a ich zwłoki zostały przekazane do utylizacji; zakończono również prowadzenie ostatecznego  oczyszczania i dezynfekcji;
  • W ramach dochodzenia epizootycznego zidentyfikowano 3 gospodarstwa kontaktowe, które objęto wzmożonym nadzorem weterynaryjnym; drób utrzymywany w w/w gospodarstwach nie wykazuje objawów choroby,  pobrano również próbki do badań w kierunku grypy ptaków - wszystkie wyniki ujemne;
  • W obszarach zapowietrzonymi i zagrożonym wyznaczonym wokół ogniska choroby (o promieniu odpowiednio 3 i 10 km od ogniska) prowadzone są systematyczne kontrole (perlustracje) gospodarstw, w których utrzymywany jest drób; na chwilę obecną nie stwierdzono podejrzeń wystąpienia HPAI w jakimkolwiek innym gospodarstwie;
  • Ponadto, w związku z przeprowadzonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii negocjacjami, władze weterynaryjne Ukrainy ograniczyły restrykcje w obrocie drobiem i produktami pozyskanymi z drobiu do terytorium województwa lubuskiego;
  • Aktualnie prowadzone są intensywne negocjacje z władzami Republiką Południowej Afryki, Chińską Republiką Ludową, Socjalistyczną Republiką Wietnamu oraz Tajwanem w zakresie minimalizacji restrykcji w obrocie drobiem i produktami pozyskanymi z drobiu utrzymywanego na terytorium Polski.
powrót