top

Aktualności

Komunikat nr 4 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)


W nawiązaniu do informacji o wyznaczeniu pierwszego w 2016 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymywano drób, Główny Lekarz Weterynarii informuje o podjętych działaniach:

  • Zgodnie z regułami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), Główny Lekarz Weterynarii w dniu 5 grudnia br. poinformował w specjalnie do tego celu przeznaczonym systemie o wystąpieniu w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 wszystkie władze weterynaryjne państw członkowskich tej organizacji. Dodatkowo przekazano informacje o podjętych działaniach zgodnie wymaganiami Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE.
  • Jednocześnie sukcesywnie prowadzona jest  korespondencja z krajami z którymi podpisane są odpowiednie porozumienia weterynaryjne oraz krajami sąsiadującymi z Polską w celu uzyskania  minimalizacji restrykcji w obrocie drobiem i jego produktami. W związku z tym do dnia dzisiejszego  wysłano stosowne informacje do władz  weterynaryjnych Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej, Republiki Południowej Afryki, Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Tajwanu oraz Ukrainy.
  • Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco zawiadamia właściwe władze weterynaryjne o aktualnym stanie epizootycznym Polski w zakresie HPAI oraz działaniach polskich służb weterynaryjnych mających w celu kontrolę sytuacji.

 Komunikat GIW Nr 4 z dnia 11 grudnia 2016 r.

 
powrót