top

Aktualności

85% wzrost unijnego eksportu jaj wylęgowych indyczych i gęsich


W okresie trzech pierwszych kwartałów 2016 r. odnotowano spadek unijnego eksportu jaj wylęgowych o 5,4% r/r, który wyniósł 950 252 tys. jaj. W strukturze wywozu dominowały jaja kurze (kod C0 407 00 19), których eksport w ujęciu ilościowym wyniósł 935 578 tys. szt. W okresie trzech kwartałów  tego roku, wolumen eksportu jaj kurzych obniżył się o 6% r/r, a udział jaj kurzych w strukturze towarowej unijnego eksportu stanowił 98%.

Pozostałe 2% wysyłanych do krajów trzecich jaj wylęgowych, to jaja oznaczone kodem CN 0407 00 11 (indycze i gęsie). Od stycznia do września 2016 r. kraje trzecie zaimportowały 14 673 tys. jaj ww. gatunków drobiu. W przeciwieństwie do jaj kurzych, wywóz jaj indyczych i gęsich charakteryzował się dużym 85% wzrostem r/r.

Jaja wylęgowe z krajów unijnych importuje, przede wszystkim, Rosja, która w omawianym okresie I - III kwartałów 2016 r. zrealizowała transakcje handlowe o łącznej wielkości 441 979 tys. jaj (-13% r/r). 98% jaj, które trafia na rynek rosyjski to jaja wylęgowe kurze.

Do pozostałych największych importerów jaj wylęgowych należała w 2016 r.: Libia (64 984 ty. sztuk), Ukraina (49 230 tys. szt.), Szwajcaria (30 432 tys. szt.). Do Libii zwiększył się wywóz jaj w skali roku o jedną czwartą. Z kolei na Ukrainie sprzedaż jaj kurzych spadła  o ponad połowę. Na rynki Środkowego Wschodu, Azji i Afryki trafiają prawie wyłącznie jaja wylęgowe kurze.

Udział Polski w unijnym eksporcie jaj wylęgowych stanowi obecnie 2%. W omawianym okresie tego roku polscy eksporterzy wysłali do krajów trzecich 16 150 tys. jaj wylęgowych kurzych, jednak wolumen tego eksportu był o jedną trzecią niższy niż w 2015 r. Z pewnością, szansą dla polskich eksporterów jaj wylęgowych na zwiększenie zasięgu i skali wielkości wywozu do krajów trzecich, będą miały udzielone w tym roku zezwolenia na wywóz jaj wylęgowych do Chińskiej Republiki Ludowej oraz otwarcie rynku tajwańskiego na import jaj wylęgowych.

Unijny import w okresie styczeń – wrzesień 2016 r. zmniejszył się o 21% do poziomu 22 170 tys. szt. Zaimportowano do UE 18 329 tys. jaj wylęgowych kurzych (-23% r/r) oraz 3 842 tys. jaj wylęgowych indyczych i gęsich (-10% r/r). Do Europy importowane są głównie jaja wylęgowe  kurze ze Stanów Zjednoczonych oraz jaja indycze z Kanady. Do krajów wiodących w imporcie należy Holandia, która w okresie trzech pierwszych kwartałów 2016 r. sprowadziła do UE 13 364 tys. jaj wylęgowych kurzych. Polska, po Hiszpanii, jest trzecim w kolejności krajem pod względem wielkości zaimportowanych jaj  (2 188 tys. szt., spadek o 20% r/r). Przedmiotem transakcji w imporcie do Polski są,  przede wszystkim, jaja wylęgowe oznaczone kodem CN 0 407 00 11 (indycze i gęsie).  

powrót