top

Archiwum

Resort rolnictwa nie chce wzrostu produkcji drobiu i trzody w Polsce


Wicepremier Andrzej Lepper, na posiedzeniu Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 maja 2007 r., stwierdził wypowiadając się na tematy bilansu zbożowego, że nie przewiduje się dalszego wzrostu zużycia zbóż na cele paszowe, bowiem więcej trzody i drobiu nie będziemy produkować, a być może czeka nas kwotowanie produkcji trzody.


Stanowisko to wyjaśnia przyczyny postawy polskich negocjatorów na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 7 maja 2007 r. w sprawie Dyrektywy dobrostanowej, opisanej przez dziennik "Rzeczpospolita" w dniu 9 maja 2007 r. w artykule "Droższa hodowla kurczaków".


Korespondentka "Rz" z Brukseli doniosła, że: "Wskutek pomyłki polskich negocjatorów koszty krajowych producentów kurcząt wzrosną o ok. 4% rocznie.".

 

Informacja Rady Gospodarki Żywnościowej z posiedzenia.


W dniu 11 maja 2007 Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Lepper oraz Sekretarz Stanu w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE Andrzej Babuchowski uczestniczyli w posiedzeniu Rady Gospodarki Żywnościowej na temat „Szanse i zagrożenia dla rozwoju branż przemysłu rolno-spożywczego opartych o zboża i rzepak w perspektywie lat 2007-2013”. W posiedzeniu uczestniczyli przetwórcy, przedstawiciele organizacji producentów rolnych, innych branż sektora rolno-spożywczego oraz Parlamentu i Administracji rządowej.


Referat tematyczny wygłosił prof. dr hab. Roman Urban z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


Wypowiadając się na tematy bilansu zbożowego, Wicepremier A. Lepper zwrócił uwagę, że nie przewiduje dalszego wzrostu zużycia zbóż na cele paszowe, bowiem więcej trzody i drobiu nie będziemy produkować, a być może czeka nas kwotowanie produkcji trzody. Wyjściem z tej sytuacji niewątpliwie mogą być biopaliwa.


Premier podkreślił potrzebę istnienia Rady jako społecznego organu doradczego przedstawiającego nie tylko występujące problemy branżowe ale i kierunki rozwiązań oraz zadeklarował przychylność resortu do działań Rady.


Korzystając z obecności Wicepremiera, Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej zaapelował o szybkie rozwiązanie sprawy zakazu używania modyfikowanej śruty sojowej, który obowiązywać ma już od sierpnia przyszłego roku. Jako skuteczne, choć tymczasowe rozwiązanie, dr B. Judziński zaproponował opóźnienie terminu wejścia w życie zakazu do 2011 r., tj. do okresu wygaśnięcia udzielonych wcześniej przez Ministra Środowiska pozwoleń na import śruty sojowej modyfikowanej. Wicepremier A. Lepper stwierdził, że jest to istotnie bardzo istotny problem, który zasługuje na poważne potraktowanie.

Kierunki rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej poszczególnych branż omówił Minister Andrzej Babuchowski, ze szczególnym uwzględnieniem sektora cukru oraz owoców i warzyw. Powołano Zespół do opracowania końcowych wniosków z posiedzenia Rady.
powrót