top

Aktualności

Rosną ceny jaj w UE


Średnia unijna cena jaj w zakładach pakowania w pierwszej połowie grudnia (50 tydz.) wyniosła 128,87 EUR/100 kg i była wyższa o 0,3% wobec poprzedniego tygodnia.

Na podstawie analizy  danych Komisji Europejskiej, można wnioskować, że cena na początku grudnia tego roku była najwyższą ceną notowaną od początku 2016 roku. Od marca tego roku obserwowano na rynku europejskim postępujący spadek cen jaj, do najniższego poziomu w sierpniu niewiele powyżej 100 EUR/100 kg.  Dopiero na przełomie września/października  sytuacja cenowa na rynku  zaczęła ulegać stopniowej poprawie. Od początku października do połowy grudnia tego roku średnia unijna cena jaj wzrosła o 16,2%, tj. z poziomu 110,95 EUR/100 kg w 40 tyg. roku do 128,87 EUR/100 kg w 50 tyg. Średnia unijna cena zarejestrowana w listopadzie wyniosła 122,43 EUR/100 kg i była wyższa o blisko 10 EUR niż  średnia cena w październiku tego roku.

Analizy  Komisji Europejskiej z pewnością obrazują ogólnie panujący trend na unijnym rynku jaj. Dane zestawione dla średniej unijnej wskazują na postępujący w Europie wzrost cen od października do końca pierwszej połowy grudnia tego roku. Jednak tygodniowe średnie ceny jaj przedstawione dla  poszczególnych krajów członkowskich wskazują na znaczne wahania cenowe i niekoniecznie odzwierciedlają faktyczną sytuację na tych rynkach.  Pomimo zastosowania jednakowej metodyki zbierania informacji rynkowych, w dużym stopniu, wpływ na występujące rozbieżności mają odmienne uwarunkowania rynkowe i preferencje konsumentów w zakresie metod produkcji w każdym kraju członkowskim oraz pozostałe czynniki wpływające na poziom cen, w tym zmiany kursów walutowych.

 

powrót