top

Aktualności

Pogłębia się spadek unijnego eksportu jaj i produktów przetwórstwa jaj


W okresie dziesięciu miesięcy 2016 r., sprzedaż jaj i ich przetworów wyniosła łącznie 207 210 ton, a w ujęciu wartościowym 240 218 tys. EUR. Porównując sprzedaż  tych produktów na rynki krajów trzecich r/r, jej poziom był o 7,1% niższy. W wymianie handlowej z krajami trzecimi, widoczna jest od połowy tego roku spadkowa dynamika wywozu ww. asortymentu.

W dalszym ciągu, unijni eksporterzy wysyłali przetwory z jaj głównie do Japonii, o łącznym wolumenie sprzedaży 37 482 ton (w ujęciu wartościowym: 36 652 tys. EUR). Jaja w skorupkach z UE importowała przede wszystkim Szwajcaria – na jej rynek trafiło łącznie 33 588 ton jaj (w ujęciu wartościowym: 48 367 tys. EUR). Obydwa kraje są od lat największymi importerami produktów sektora jaj z krajów unijnych. Jednak w okresie ostatnich czterech lat słabnie znaczenie tych rynków w strukturze geograficznej unijnego eksportu. Jak dotąd, udział wywozu do Japonii w unijnym eksporcie ogółem obniżył się z 36% w 2012 r. do 18% w tym roku, tj. o 18 pkt. procent. Podobna sytuacja dotyczy Szwajcarii – udział wywozu do tego kraju zmniejszył się o 7 pkt. procent. w przeciągu ostatnich  czterech lat, do 16% za okres  dziesięciu miesięcy tego roku.

Odmienne tendencje widoczne są na pozostałych znaczących kierunkach geograficznych w zagospodarowaniu produktów z UE, gdzie w  ujęciu rocznym unijny wywóz jaj i przetworów zwiększył się na poszczególne rynki od 20% do 80%, a  nawet dwukrotnie. Tak istotnymi rynkami dla unijnych eksporterów są: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael, Hongkong, Tajwan, Tajlandia, Sierra Leone, Rosja, Korea Południowa. Szczegółowe informacje na temat wyników handlowych z ww. państwami przedstawiamy w załączonej tabeli.

Na podstawie dotychczasowych danych Komisji Europejskiej za okres dziesięciu miesięcy 2016 r., można spodziewać się, ujemnego rocznego wyniku w unijnym wywozie jaj i ich przetworów na rynki krajów trzecich. Zmiany te, są o tyle niepokojące, że w poprzednich kilku latach obserwowaliśmy stały rozwój eksportu tych produktów na tamtejsze rynki.

Tabela 1.

Najwięksi importerzy jaj i produktów przetwórstwa jaj z Unii Europejskiej.

(Wolumen wywozu w tonach  wraz z procentową roczną zmianą)

 

Kraj przeznaczenia

 Wolumen wywozu

Zmiana r/r

Japonia

37 482

-38,7%

Szwajcaria

33 588

-1%

Zjednoczone Emiraty Arabskie

15 019

+40%

Izrael

11 959

+23%

Hongkong

5 869

+63%

Tajwan

5 757

+64%

Tajlandia

5 045

+37%

Sierra Leone

4 447

+64%

Rosja

4 432

+80%

Korea Południowa

4 335

+104%

Pozostałe

63 266

-

 

powrót