top

Aktualności

Ukraina największym dostawcą produktów sektora jaj do Europy


Od stycznia do października 2016 r. unijny import jaj i przetworów z jaj wyniósł łącznie 14 138 ton. Porównując do jego ubiegłorocznego poziomu jest to spadek o 15%. Tak jak w 2015 r., dominującym dostawcą,  z ponad 50% udziałem w imporcie ogółem na unijny rynek, jest Ukraina. Z kraju tego, do tej pory wyeksportowano do UE 7 248 ton ww. produktów. Pomimo zarejestrowanego spadku łącznego wolumenu przywozu jaj i przetworów z krajów trzecich do UE, z Ukrainy jest on wyższy porównując w skali roku, aż o 163,5%.

Z pozostałych kierunków przywozu odnotowano spadek dostaw do UE. Ze Stanów Zjednoczonych o  21%, z Argentyny o 35%, z Indii o 86%. Aktualne dane Komisji Europejskiej wskazują na niższy przywóz przetworów z jaj ze Stanów Zjednoczonych. Odnosząc się jednak do wielkości importu zarejestrowanego w poprzednich miesiącach tego roku, można stwierdzić wzrost udziału importu z tego kraju w unijnym przywozie ogółem, do blisko 15%. Z pewnością wpłynął na to zwiększony przywóz przetworów z jaj w październiku tego roku.

powrót