top

Aktualności

Nowe szacunki dla unijnej produkcji jaj wylęgowych na lata 2016-2017


Eksperci Komisji Europejskiej skorygowali wcześniejsze prognozy z października tego roku, dotyczące wielkości produkcji jaj wylęgowych w Europie w perspektywie lat 2016-2017.

Aktualne dane z grudnia tego roku, potwierdzają, że produkcja jaj w 2015 r. zmniejszyła się o 1,3% r/r do poziomu 856 tys. ton, a nie wzrosła o 4,2%, na co wskazywały wcześniejsze informacje z KE.

Zmianie uległy także szacunki wielkości produkcji w latach 2016-2017. W 2016 r., pomimo wcześniejszych prognoz,  produkcja jaj wylęgowych będzie niższa aż o 8,3% i wyniesie 785 tys. ton. Jednak w 2017 r. najprawdopodobniej trend ten odwróci się, i będzie można spodziewać się blisko 3,5% wzrostu produkcji do 810 tys. ton.

Udział  jaj wylęgowych w unijnej produkcji jaj ogółem, będzie się kształtował w przedziale 10,4% a 10,7%. W 2015 r. udział ten wyniósł 11,4%.

powrót