top

Aktualności

Mięso drobiowe i podroby. Eksport nie nadąża za produkcją.


Mimo imponujących, dwucyfrowych wzrostów eksportu polskiego mięsa drobiowego i podrobów  w ostatnich latach, to nienadążający za produkcją wywóz zagraniczny powoduje presję na spadki cen żywca drobiowego w kraju – wynika z analizy przeprowadzonej przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz.

Od 2009 roku do września 2016 roku produkcja mięsa drobiowego w ubojniach wzrosła o 1.031 tys. ton. W tym samym czasie wzrost eksportu wyniósł jedynie około 664 tys. ton. Oznacza to, że podaż krajowa zwiększyła się w tym okresie o około 368 tys. ton. Różnice między wzrostem produkcji, a wzrostem eksportu są szczególnie duże w ostatnich dwóch latach, co może tłumaczyć obserwowaną presję na spadek cen żywca. Rozdźwięk między produkcją a eksportem wyniósł od początku stycznia do końca września 2016 roku aż 103 tys. ton. W całym 2015 roku ta wielkość kształtowała się na poziomie 82 tys. ton. Dla porównania różnica produkcja/eksport  w 2014 wynosiła około 25 tys. ton, a w  2013 około 44 tys. ton.

Jeśli założymy, że rynek krajowy jest już w pełni nasycony to eksport powinien w 2016 roku wzrosnąć o około 34 procent, aby zdjąć nadwyżki z rynku polskiego i jednocześnie utrzymać ceny żywca na poziomach z 2015 roku. Tymczasem dane za pierwsze dziewięć miesięcy 2016 roku pokazują, że wzrost wywozu mięsa drobiowego i podrobów za granicę wzrósł o nieco ponad 17 procent.Oczywiście sytuację można odwrócić i powiedzieć, że to producenci zbyt optymistycznie ocenili możliwości coraz większego lokowania naszego mięsa drobiowego na obcych rynkach i nie dostosowali wzrostów produkcji do wzrostu eksportu.

Dane w tys. ton

Rok

Szacunkowy wzrost produkcji w stosunku do roku poprzedniego

Szacunkowy wzrost eksportu w stosunku do roku poprzedniego

Różnica między wzrostem produkcji a wzrostem eksportu

2009

80,1

35,7

44,4

2010

75,8

96,0

-20,2

2011

42,5

30,8

11,7

2012

164,0

85,7

78,3

2013

103,2

59,4

43,8

2014

152,1

126,9

25,2

2015

207,0

125,2

81,8

2016*

206,9

104,0

102,9

RAZEM

1.031,6

663,7

367,9

Tabela: szacunki własne KIPDiP na podstawie danych o ubojach (EUROSTAT) oraz danych o eksporcie (ZSRIR, MRiRW).*Rok 2016, wzrost i porównanie dotyczy pierwszych 9  miesięcy.

Analiza KIPDiP pokazuje, że polskie drobiarstwo wyrosło na europejską potęgę nie jak się powszechnie uważa jedynie dzięki eksportowi. Ten sukces ma dwa silniki, obok silnika zagranicznego także silnik krajowy. Ulokowanie do końca września 2016 roku o 103 tys. ton mięsa więcej niż w takim samym okresie 2015 roku na krajowym rynku świadczy o dobrej elastyczności popytu na drób w Polsce. Dobra elastyczność popytu oznacza, że konsumenci są skłonni kupować więcej przy niższych cenach.

powrót