top

Aktualności

Polski eksport jaj pod koniec 2016 r.


W okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2016 r. eksport jaj w skorupkach z Polski wyniósł 199 078 ton i był o 3,9% wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. Dla porównania,  od stycznia do października 2015 roku eksport zwiększył się o 8,5%. Zestawiając październik 2016 roku z wrześniem 2016 okaże się, że polski eksport jaj zwiększył się o 4,9% (w ujęciu ilościowym  o 881 ton). Warto jednak przypomnieć, że wrzesień był dla naszych eksporterów gorszy od sierpnia.

Analizując wyniki polskiego handlu zagranicznego w skali roku trzeba stwierdzić, że  tendencje w eksporcie w II połowie roku 2016 były mniej optymistyczne niż oczekiwano. W październiku miesięczny wolumen eksportu  obniżył się o blisko 10% r/r, podobny ujemny wynik w sprzedaży zagranicznej jaj miał miejsce we wrześniu. Osłabienie dynamiki eksportu było także widoczne w II i III kwartale 2016 r. Wtedy wolumen eksportu zmniejszył się r/r odpowiednio o 6% i 7%.

Podobnie jak w ubiegłym roku, prawie 70% wyeksportowanych z Polski jaj trafiło do czterech największych unijnych  importerów: Niemiec, Holandii, Włoch, Czech. Udział sprzedaży zagranicznej do tych krajów w eksporcie ogółem wyniósł odpowiednio: 27%, 20,5%, 12%, 8,6%. W 2016 r. rynek w Niemczech i Czechach był jeszcze bardziej chłonny niż w 2015 r. Udział innych, unijnych partnerów eksportowych Polski oscylował wokół 2-5%.

W 2016 r., najwyższy poziom wywozu do krajów trzecich zarejestrowano dla Iraku (1062 ton) oraz Szwajcarii (1005 ton). Szwajcaria była w ostatnich latach, obok Japonii,  strategicznym rynkiem eksportowym dla eksportów z wielu krajów członkowskich w UE, w tym dla Polski. Sprzedawaliśmy do tego kraju przede wszystkim jaja w skorupkach. Słabnie jednak znaczenie tego rynku w strukturze geograficznej unijnego eksportu - udział wywozu do Szwajcarii zmniejszył się o 7 pkt. procentowych w przeciągu ostatnich czterech lat, do 16%, za okres dziesięciu miesięcy tego roku. Na podstawie analizy dotychczasowej unijnej wymiany handlowej ze Szwajcarią, można spodziewać się tendencji spadkowej w eksporcie jaj z Polski do tego państwa. W 2016 r., sprzedaż jaj w skorupkach na ten rynek spadła o 41%.

Polscy eksporterzy znaleźli także wielu kontrahentów zagranicznych w innych krajach trzecich. Realizowali w ubiegłym roku wysyłki jaj w skorupkach, między innymi, do: Tajlandii, Angoli, Kenii, Gwinei, Kataru, Gambii, Sri Lanki, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Liberii, Omanu.

 

Opierając się na dotychczasowych wynikach w polskim handlu zagranicznym jajami w skorupkach w 2016 r., można przypuszczać, że roczny wolumen eksportu w 2016 r. będzie na zbliżonym poziomie jak w 2015 r. Jednak zakładając, że czynnikami hamującym eksport  w dwóch ostatnich miesiącach ubiegłego roku, mogły być restrykcje w handlu związane z występowaniem wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce oraz zawirowania                   w podaży jaj na rynku krajowym, w związku z stwierdzonymi przypadkami salmonelli w stadach towarowych kur niosek, można się obawiać, że roczny eksport będzie niższy niż w 2015 r.

 Import jaj w skorupkach do Polski w okresie dziesięciu miesięcy wyniósł 15 693 ton (wzrost o 7,5% r/r).

 

 

powrót