top

Aktualności

Działania KE odnośnie HPAI w Europie


Komisja Europejska dokonuje na bieżąco oceny sytuacji epidemiologicznej odnośnie występowania grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób. Sytuacja w Europie jest bardzo dynamiczna i podlega ciągłym zmianom. Władze kilku państw członkowskich zgłosiły Komisji wystąpienie dalszych ognisk grypy ptaków podtypu H5N8, w niektórych krajach, wirus ten pojawił się po raz pierwszy. W związku z tym, Komisja Europejska uznała za konieczne zaktualizowanie obecnie obowiązującego podziału na obszary objęte ograniczeniami na poziomie Unii oraz czasu trwania ograniczeń mających na nich zastosowanie.

Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2017/14 z dnia 5 stycznia 2017 r. wprowadzono zmiany do Załącznika Decyzji Wykonawczej (UE) 2016/2122 z 6 grudnia 2016 r. Nowa decyzja KE zawiera zaktualizowany wykaz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych w poszczególnych państwach członkowskich dotkniętych grypą ptaków z wykazem dat uwzględniających wymagany okres obowiązywania środków stosowanych  zgodnie z Dyrektywa 2005/94/WE.  

Działania Komisji Europejskiej mają na celu zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także pozwalają uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu. 

W Unii Europejskiej restrykcje w handlu dotyczą wyłącznie obszarów objętych ograniczeniami, w związku z występowaniem wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków H5N8 w stadach drobiu.

 

 

powrót