top

Aktualności

Przyspieszenie w eksporcie drobiu pod koniec 2016 roku


Polski eksport mięsa drobiowego przyspieszył w czwartym kwartale 2016 roku. Skumulowana wielkość eksportu (w tonach) za 2016 rok - bez grudnia - wzrosła w porównaniu do podobnego okresu 2015 roku o ponad 21 procent. Wcześniejsze dane, za 10 miesięcy, sugerowały wzrost na poziomie 17 procent. Należy jednak przypomnieć, że analizowane przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz dane Zintegrowanego Systemu Informacji Rolniczej nie obejmują  jeszcze okresu po wykryciu w Polsce grypy ptaków (publiczna informacja o pierwszym ognisku pojawiła się 4 grudnia 2016 roku).

Zgodnie z danymi ZSIR eksport drobiu z Polski w pierwszych 11 miesiącach 2016 roku wyniósł ponad 929 tysięcy ton. Oznacza to, że w zeszłym roku wyeksportowaliśmy 161 tysięcy ton mięsa więcej niż rok wcześniej.

Wartościowo eksport wzrósł w euro o niespełna 10 procent, a w złotówkach o 14 procent. Wynika to z relatywnie słabego zachowania polskiej waluty w stosunku do euro w 2016 roku. Ciekawe jest jednak porównanie wartościowego wzrostu eksportu do wzrostu jego wolumenu (odpowiednio 14 i 21 procent), które może sugerować, że polscy producenci aby utrzymać wysoką dynamikę lokowania mięsa drobiowego na innych rynkach musieli akceptować coraz niższe ceny.

Po dziesięciu miesiącach 2016 roku różnica między wzrostem produkcji (mierzonej ubojami raportowanymi przez Eurostat) a wzrostem eksportu (według ZSIR) wynosi ponad 105 tys. ton. Oznacza to, że w pierwszych 10 miesiącach 2016 roku wzrost produkcji był prawie po równo lokowany na rynkach zagranicznych (53 proc.) i rynku krajowym (47 proc.).

powrót