top

Aktualności

Producenci drobiu domagają się mobilnych urządzeń do utylizacji martwych ptaków


Rosnące zagrożenie pojawianiem się kolejnych przypadków zakażeń stad drobiu wirusem grypy ptaków wzbudza coraz większy niepokój wśród producentów drobiu. Hodowcy martwią się przede wszystkim działaniami związanymi z przewozem martwych osobników do utylizacji.

Właściciele ferm mają wątpliwości czy powszechnie stosowane  działania związane  likwidacją stad zakażonych, zapewniają pełne bezpieczeństwo wobec możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Wielu producentów drobiu sugeruje stosowanie instalowanych na samochodach ciężarowych urządzeń mobilnych do spalania martwych zwierząt, jak ma to miejsce za naszą zachodnią granicą.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz przekazała sugestie środowiska drobiarskiego polskim władzom weterynaryjnym. Zgodnie z wyjaśnieniami Inspekcji Weterynaryjnej w rejestrze podmiotów zatwierdzonych do przetwarzania lub spalania martwych zwierząt nie figurują jednostki działające mobilnie. Zdaniem Inspekcji Weterynaryjnej mobilne spalarnie mogłyby w pewnych warunkach stanowić uzupełnienie dla standardowego unieszkodliwiania ptaków z ognisk grypy ptaków w zakładach utylizacyjnych.

Wśród postulatów producentów przekazywanych do Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz są sugestie, aby mobilne urządzenia do utylizacji padłych lub poddanych eutanazji zwierząt były obowiązkowym wyposażeniem firm utylizacyjnych. Rolnicy uważają, że wprowadzenie takich wymogów znacząco ograniczy rozprzestrzenianie się grypy ptaków i innych chorób zakaźnych.

Przypomnijmy, że obecnie, w Polsce, martwe zwierzęta mogą być unieszkodliwiane w 2 typach zakładów - zakładach przetwórczych lub spalarniach. Transport powinien odbywać się przeznaczonymi specjalnie do tego celu pojazdami spełniającymi wymagania bezpieczeństwa w zakresie szczelności i dezynfekcji.

powrót