top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach


Analiza najnowszych informacji o wynikach polskiego handlu zagranicznego jajami  w skorupkach za okres 11 miesięcy 2016 r. przeprowadzona przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz wskazuje na dalszy spadek dynamiki eksportu. Wartość  sprzedaży zagranicznej jaj w ujęciu ilościowym była tylko niespełna o 2 proc. wyższa od jego wolumenu w 2015 r. i wyniosła 217 992 ton.

Prawie we wszystkich miesiącach 2016 r., wyłączając maj (+12%)  i październik (+8%), notowany był spadek miesięcznego wolumenu eksportu w porównaniu do poprzedniego miesiąca tego samego roku. W listopadzie 2016 r. wyeksportowano z Polski 17,6 tys. ton jaj - o 3,4 proc.  mniej niż w październiku. Warto przypomnieć, że we wrześniu  spadek sprzedaży zagranicznej sięgnął prawie 10 proc.

Pesymistyczny obraz  tendencji w eksporcie w II połowie 2016 roku, daje analiza porównawcza do roku 2015 . W listopadzie, październiku i wrześniu 2016 r., wolumen eksportu był odpowiednio aż o 20,5%, 12% i 15% niższy porównując rok do roku.

W okresie 11 miesięcy 2016 r. nie nastąpiły dynamiczne zmiany w grupie największych odbiorców jaj z Polski. Nadal, prawie 70% eksportu w ujęciu ilościowym, znajduje swoich klientów w Niemczech, Holandii, Włoszech i Czechach.   

Przedmiotem transakcji handlowych z kontrahentami z krajów trzecich objęte zostało 5,6 tys. ton jaj w skorupkach. Do Iraku – największego importera – wywóz jaj z Polski wyniósł w ubiegłym roku 1,2 tys. ton. Liczącym się rynkiem w handlu jajami w skorupkach dla polskich eksporterów  była też Szwajcaria. Jednak z analizy danych za 2016 r. wynika, że ostatnie  partie jaj wysyłane były  do tego kraju w  lipcu ubiegłego roku.

Krajowi eksporterzy coraz bardziej zwiększają zasięg geograficzny eksportu. Poza rynkiem unijnym, na który w dalszym ciągu trafia ponad 90% eksportowanych jaj, realizowane są wysyłki do coraz większego grona krajów trzecich. W tym kontekście warto wspomnieć o wysyłkach jaj, chociażby do  Gwinei, Kongo, Kenii, Mali, Liberii, Omanu. Jako ciekawostkę, należy potraktować informacje, że jaja z Polski były wysyłane nawet na stację badawczą na Antarktydzie.

Powyższe opracowanie zostało przygotowane dla eksportu jajami w skorupkach - grupy CN 0407, która obejmuje również jaja wylęgowe. Ich udział w 2016 r. w wolumenie eksportu ogółem oscylował wokół 3 proc.

powrót