top

Aktualności

W 2016 r. wyhamował unijny eksport jaj i przetworów jajecznych


Wyniki unijnego eksportu jaj i produktów przetwórstwa jaj za 2016 r. (bez grudnia) nie są tak optymistyczne jak w 2015 r. W IV kwartale ubiegłego roku, postępował dalszy spadek sprzedaży zagranicznej unijnych produktów na rynki krajów trzecich. W okresie jedenastu miesięcy 2016 r. wywóz jaj i ich przetworów wyniósł ogółem 228 495 ton, o łącznej wartości 263 687 tys. EUR. Odnosząc się do 2015 r. jego wolumen zmniejszył się o 9%. Odmienna sytuacja na rynku jaj miała miejsce w takim samym okresie 2015 r. , w którym to  zarejestrowano 17,5% wzrost wywozu porównując r/r.

Z pewnością, na końcowy ujemny roczny wynik w eksporcie (bez grudnia), oddziaływał w ubiegłym roku postępujący spadek wywozu przetworów z jaj do Japonii.  Analiza porównawcza danych za okres 11 miesięcy w ostatnich dwóch latach wskazuje na 42% spadek sprzedaży do dotychczas największego importera przetworów z UE. W 2016 r. eksport do Japonii wyniósł 41 283 ton, co stanowi 18% udział w eksporcie ogółem. Wywóz jaj w skorupkach  realizowany był, przede wszystkim do Szwajcarii – 37 230 ton jaj (-1% r/r). Wyhamowanie wywozu  nastąpiło także do Stanów Zjednoczonych, do poziomu 17 596 ton (- 59% r/r).

Rosnąca konkurencyjność i nasycenie rynku europejskiego  skłaniają  unijnych eksporterów  do nawiązywania szerszej współpracy  z kontrahentami z krajów azjatyckich, afrykańskich i Bliskiego Wschodu. Analiza danych Komisji Europejskiej wskazuje na zwiększenie  udziału  tych państw, w strukturze geograficznej unijnego eksportu jaj i produktów przetwórstwa jaj.

W okresie styczeń – listopad 2016 r. o ponad 60% wzrósł wywóz do Hong Kongu, Tajwanu, Sierra Leone,. Dostawy do Zjednoczony  Emiratów  Arabskich  - czwartego największego importera z UE – wzrosły o 41% r/r.  Zwiększony popyt na produkty unijne obserwowany był  na rynku rosyjskim – wzrost o 69% r/r oraz ze strony odbiorców z Izraela (+15% r/r) i Tajlandii (+16% r/r).

Najwyższy 70% wzrost sprzedaży zagranicznej z UE odnotowano w ubiegłym roku  do Korei Południowej. Kraj ten od dłuższego czasu zmaga się z wybuchem epidemii grypy ptaków. W następstwie szerzenia się choroby w stadach drobiu i ich likwidacji , drastycznie spadła podaż jaj oraz wzrosły ich ceny. W następstwie grypy ptaków w Korei brakuje około 150 milionów jaj tygodniowo. Starania o dostęp do koreańskiego konsumenta podjęły już weterynaryjne i rolnicze władze Australii i Stanów Zjednoczonych.

powrót