top

Aktualności

Ceny mięsa drobiowego na Ukrainie rosną. W Polsce i na świecie jest odwrotnie.


Ceny mięsa drobiowego na Ukrainie wzrosły w 2016 roku o prawie 10 procent. Miniony rok był kolejnym doskonałym okresem dla branży drobiarskiej ponieważ ceny drobiu rosły po tym, jak w 2015 roku zwiększyły się o 39 procent. Oprócz dobrej koniunktury na rynku wewnętrznym ukraińscy producenci zwiększyli też eksport.

Sukces branży mięsa drobiowego na Ukrainie cieszy producentów jednak jego podstawy nie dostarczają powodów do radości. Powszechnie uważa się, że za doskonałe wyniki ukraińskiego drobiarstwa odpowiada aneksja Krymu przez Rosję z 2014 roku. U podstaw wzrostu popytu wewnętrznego leży kryzys gospodarczy w jaki wpadła gospodarka ukraińska w związku z wojną na wschodzie kraju. Ubożejące społeczeństwo kupowało najtańszy rodzaj mięsa. Sukcesy na rynkach zagranicznych wyrażone w istotnym wzroście wolumenu eksportu największych producentów również mają swoje korzenie w wojnie o Krym. Konflikt spowodował spadek wartości ukraińskiej waluty, który przełożył się na zwiększenie i tak bardzo atrakcyjnej cenowo oferty ukraińskich firm.

powrót