top

Aktualności

Pisklęta brojlerów – znów padł rekord Polski i Europy


Z ogłoszonych właśnie najnowszych danych statystycznych o liczbie wyprodukowanych piskląt wynika, że polscy drobiarze pobili nie tylko rekord naszego kraju, ale także Unii Europejskiej. W 2016 wyprodukowano w Polsce 1 mld 105 milionów piskląt brojlerów.

Ze względu na niskie ceny żywca kurcząt rzeźnych od pół roku w szczególny sposób uwagę środowiska drobiarskiego przykuwają dane GUS o wylęgach piskląt brojlerów. Informacje te są rodzajem wskaźnika wyprzedzającego dla produkcji kurcząt rzeźnych i mięsa drobiowego.

Największy wpływ na tak duży wolumen produkcji miał przełom trzeciego i czwartego kwartału 2016 roku. W sierpniu, wrześniu i październiku zakłady wylęgowe produkowały po 100 mln piskląt. Było to nawet po kilkanaście milionów więcej niż w porównywalnych miesiącach 2015 roku. W sumie, w całym 2016 roku krajowa produkcja piskląt kurcząt rzeźnych była większa o ponad 76 mln sztuk od produkcji w roku 2015. Oznacza to wzrost o 7,41 proc.

KIPDiP spodziewa się, że rekord 2016 roku może być trudny do pobicia. Zdaniem Izby w roku 2017 produkcja piskląt brojlerowskich powinna być na podobnym poziomie lub nawet nieco niższa niż w 2016. Jeśli ta prognoza się sprawdzi będzie to pierwsza taka sytuacja, pierwszy spadek, od 10 lat. Widać już pierwsze symptomy wyhamowania rynku. W grudniu zeszłego roku produkcja piskląt miała znacząco niższą dynamikę wzrostu niż w poprzednich miesiącach. Podobne tendencje można było zauważyć w nakładach jaj wylęgowych, które rosły wolniej, niż średnio w ciągu roku, nie tylko grudniu, ale już w listopadzie.

powrót