top

Aktualności

Wzrost unijnego eksportu drobiu w okresie I-XI 2016 r.


Według danych Komisji Europejskiej, w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2016 r. UE wyeksportowała do krajów trzecich prawie 1,4 mln ton mięsa, żywca, podrobów i przetworów drobiu – o 8% więcej niż w tym samym okresie 2015 r. W strukturze towarowej wywozu dominowało mięso i przetwory kurcząt (86% eksportu drobiu ogółem), których sprzedaż poza UE wzrosła o 9% do ok. 1,2 mln ton. Zwiększył się również wywóz mięsa i przetworów z indyków (+10% do 138 tys. ton) i mięsa kaczek (+5% do 5,2 tys. ton). Niższa była natomiast sprzedaż żywego drobiu (-7% do 13 tys. ton), mięsa gęsi (-2% do 2,4 tys. ton) oraz pozostałych produktów: podrobów i tłuszczu drobiowego (-8% do 31 tys. ton).

Głównymi eksporterami drobiu poza ugrupowanie były tradycyjnie Holandia, Francja i Polska. Udział Polski w unijnym wywozie wyniósł 16%, a w ciągu roku dostawy zwiększyły się o 35%.

Wysyłki z Francji zmalały z uwagi na restrykcje w handlu wprowadzone z powodu ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy, stagnację popytu w Arabii Saudyjskiej oraz sytuację polityczną w Jemenie. Kraje Bliskiego Wschodu są głównymi odbiorcami francuskich mrożonych tuszek brojlerów.

Największymi odbiorcami drobiu z UE w okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku były RPA, Hongkong, Arabia Saudyjska, Benin i Filipiny. O wysokim wzroście wywozu do RPA zadecydowała informacja o planach wprowadzenia przez tamtejsze władze środków ochronnych w imporcie unijnego drobiu, czyli ceł importowych w wysokości 13,9% na mrożone elementy kurcząt z kością. Zastosowanie tych restrykcji może znacznie obniżyć unijny eksport na rynek południowoafrykański na korzyść dostawców z USA, którzy zaczęli w ubiegłym roku wykorzystywać nowy kontyngent importowy na 65 tys. ton elementów kurcząt z kością. Wysyłki drobiu z UE do Beninu obniżyły się w 2016 r. z uwagi na obawy dotyczące reeksportu towarów unijnych do Nigerii. Spadł również unijny eksport drobiu do Arabii Saudyjskiej, co jest spowodowane konkurencją brazylijskich produktów na tym rynku oraz stagnacją popytu. Wzrosły natomiast dostawy do Hongkongu, głównie mrożonych łapek kurcząt. Konkurencyjności unijnego mięsa kurcząt, zwłaszcza tańszych elementów z kością i mięsa odkostnionego mechanicznie sprzyjało w ubiegłym roku obniżenie kosztów produkcji dzięki spadkowi cen zbóż.

Import sektora drobiu z krajów trzecich do UE w omawianym okresie 2016 r. wyniósł 776 tys. ton i był o 5% wyższy niż rok wcześniej. Pozycję największego dostawcy drobiu na rynek unijny utrzymała Brazylia (54% całkowitego przywozu), przy wzroście wysyłek o 2% w skali roku do 416 tys. ton. Zakupy w Tajlandii, u drugiego eksportera drobiu na rynek unijny, wzrosły o 7% do 270 tys. ton. Zwiększyły się również dostawy drobiu z Ukrainy (+31% do 37 tys. ton), Chile (+44% do 20 tys. ton), a zmalały z Chin (-8% do 21 tys. ton) i Argentyny (-25% do 6 tys. ton). Podpisanie umowy o wolnym handlu między UE a Ukrainą w 2014 r. przyczyniło się do wzrostu eksportu ukraińskiego mięsa kurcząt na rynek unijny w ramach kontyngentu bezcłowego. Ukraina stała się tym samym trzecim dostawcą mięsa kurcząt do UE. Ukraińskie mięso jest konkurencyjne cenowo ze względu na niskie koszty pasz i pracy, wspierane dewaluacją hrywny.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. danych Komisji Europejskiej

powrót