top

Aktualności

Wzrost eksportu przetworów z jaj w okresie styczeń – listopad 2016 r.


W polskim handlu zagranicznym produktami przetwórstwa jaj w 2016 r. nastąpiły duże zmiany w odniesieniu do 2015 r. Wyniki analizy ubiegłorocznego eksportu wskazują, że sektor przetwórstwa jaj zwiększył sprzedaż zagraniczną o 8%. Jednak odmienne tendencje zarejestrowano w eksporcie dla poszczególnych grup produktów. Przy 28% wzroście eksportu przetworów jajecznych z grupy CN 0408, nastąpił jego 30% spadek w odniesieniu do albumin.

Roczna wielkość eksportu (bez grudnia) wyniosła 31,1 tys. ton, który przede wszystkim skierowany został do odbiorców na rynku europejskim. Przedmiotem eksportu były głównie przetwory jajeczne (CN 0408) – 24,2 tys. ton (78% udział w eksporcie), a pozostałą część eksportu stanowiła albumina jaj – 6,9 tys. ton (prawie w 90% niesuszona albumina).

W strukturze towarowej eksportu przetworów jajecznych (grupa CN 408) dominowały świeże przetwory z całych jaj bez skorupek (lub w innej postaci/inny sposób zakonserwowane), których udział wyniósł 81% (19,6 tys. ton). Eksport płynnych żółtek jaj i proszku z całych jaj wyniósł odpowiednio 2,6 tys. ton i 1,1 tys. ton.  

Blisko 70% wyeksportowanych z Polski  produktów przetwórstwa jaj znalazło swoich odbiorców w Niemczech, Czechach i Szwecji.  Wymienione państwa są głównymi kierunkami w strukturze geograficznej eksportu przetworów jajecznych, a udział realizowanych wysyłek na rynki tych krajów w eksporcie ogółem wyniósł odpowiednio: 31%, 19% i 16%.

Albuminy jaj są importowane z Polski przede wszystkim przez kontrahentów ze Szwecji (40% udział), z Holandii (36% udział) i Czech (12%).

W okresie jedenastu miesięcy 2016 r. zaimportowano do Polski łącznie 9,4 tys. ton produktów przetwórstwa jaj, w tym 67% stanowiły przetwory jajeczne – 6,3 tys. ton (CN 408), a pozostałe 33% albuminy – 3,1 tys. ton. Wzrost przywozu przetworów na krajowy rynek dotyczył obu grup towarów.  Dla przetworów jajecznych zarejestrowano wzrost na poziomie 39%, a dla albumin ponad dwukrotny wzrost importu w skali roku.

W przypadku produktów z grupy CN 408, przedmiotem importu były głównie płynne żółtka jaj oraz świeże i suszone przetwory z całych jaj bez skorupek (lub w innej postaci/inny sposób zakonserwowane).

Głównymi dostawcami albumin na polski rynek byli eksporterzy z Holandii i Niemiec.

 

powrót