top

Aktualności

KIPDiP doprowadziła do wycofania tekstu szkodzącego branży


Do Redaktora Naczelnego serwisu Tipy.pl

Działając w imieniu i na rzecz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, reprezentując interesy środowiska drobiarskiego w Polsce, wzywam, pod groźbą podjęcia stosownych kroków prawnych, do zaprzestania wyrządzania szkody polskiemu sektorowi mięsa drobiowego i producentom kurcząt rzeźnych i usunięcie artykułu „Jak hodowane są kurczaki i co znajduje się w ich mięsie?”, autorstwa osoby używającej pseudonimu jolanda umieszczonego w serwisie Tipy.pl dostępnego pod linkiem: http://tipy.interia.pl/artykul_27505,jak-hodowane-sa-kurczaki-i-co-znajduje-sie-w-ich-miesie.html Przedmiotowy artykuł zawiera nieprawdziwe informacje, które godzą w interes ekonomiczny polskich producentów drobiu.

Na podstawie art.31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe wnoszę o sprostowanie wskazanego wyżej artykułu poprzez opublikowanie w serwisie Tipy.pl, w miejscu równorzędnym do miejsca zamieszczenia przedmiotowego artykułu następującego tekstu:

Nie jest prawdą jakoby produkowane w Polsce kurczaki były karmione paszami zawierającymi antybiotyki lub sterydy. Zabraniają tego przepisy krajowe oraz przepisy Unii Europejskiej, a polskie fermy poddawane są systematycznym, rygorystycznym kontrolom przeprowadzanym przez urzędy państwowe. Nie można w Polsce sprzedawać paszy dla kurcząt zawierającej antybiotyki i sterydy. Takie działanie byłoby przestępstwem, podobnie jak karmienie drobiu taką paszą. W przypadku drobiu, tak jak w przypadku ludzi, antybiotyki mogą być podawane jedynie w czasie choroby, i wyłącznie z przepisu lekarza. Mięso kurcząt pochodzących z ferm produkcyjnych charakteryzuje się jakością nieustępującą innym typom hodowli, co potwierdzają liczne badania naukowe, certyfikaty jakościowe oraz pozytywne raporty i ekspertyzy państwowych urzędów zajmujących się bezpieczeństwem żywności.

Ze względu na szkody, które wyrządza artykuł „Jak hodowane są kurczaki i co znajduje się w ich mięsie?” oraz ze względu na konieczność ochrony słusznego interesu KIPDiP, a także interesu społecznego domagam się podjęcia natychmiastowych działań jeszcze przed otrzymaniem niniejszego sprostowania drogą pocztową zgodnie z wymogami prawa.

Proszę o informację mailową dotyczącą Państwa decyzji i podjętych działań.

Rafał Ratajczak, Prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

powrót