top

Aktualności

Angielski drób również będzie wypuszczany na zewnątrz


W Anglii, podobnie jak w Szkocji, producenci drobiu będą mogli od początku marca wypuszczać stada na zewnątrz. Anglicy wprowadzą jednak strefy wysokiego ryzyka, w których wypuszczanie ptactwa będzie niedozwolone.

Wprowadzenie stref wysokiego ryzyka dotknie jednak nie więcej niż 25 procent hodowców. Pozostali będą zobowiązani do stosowania rygorystycznych procedur bioasekuracyjnych.

Decyzje Anglików i Szkotów nie maja nic wspólnego ze zmniejszeniem ryzyka rozprzestrzeniania się grypy ptaków, które w dalszym ciągu jest oceniane jako bardzo wysokie. Są to raczej decyzje polityczne podyktowane działaniami lobbingowymi producentów jaj wolnowybiegowych. Na Wyspach Brytyjskich około połowa rynku jaj to jaja wolnowybiegowe lub ekologiczne. Zgodnie z prawem unijnym po trzech miesiącach utrzymywania ptaków w zamknięciu nie można już stosować oznaczeń „jaja wolnowybiegowe” bądź „jaja ekologiczne”.  Utrata prawa do takich oznaczeń wiązałaby się dla producentów z koniecznością obniżenia cen jaj i – w konsekwencji – z dużymi stratami. Przypomnijmy, że wcześniej producenci próbowali uzyskać od Komisji Europejskiej zgodę na przedłużenie okresu, w którym kury mogą być trzymane w zamknięciu bez utraty statusu „wolnowybiegowego”. Komisja do tej pory jednak nie wyraziła zgody na zmiany.

powrót