top

Aktualności

Niemcy – nowy podtyp wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N5 na fermach drobiu


Władze weterynaryjne w Polsce potwierdziły na początku lutego 2017 r. wystąpienie u dzikich ptaków nowego wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N5. Został on również wykryty w ostatnim czasie u wielu różnych gatunków dzikich ptaków: w Niemczech, we Włoszech, w Chorwacji, w Grecji, w Holandii, w Słowenii i w Czarnogórze. Niepojące są jednak doniesienia Komisji Europejskiej, że niemieckie władze  powiadomiły Komisję o wystąpieniu wirusa podtypu H5N5 także w gospodarstwach utrzymujących drób. W opinii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach,  wirus H5N5 również przywędrował do Europy z Azji i wykazuje podobne właściwości patogenne jak H5N8. 

Eksperci Komisji Europejskiej przewidują ryzyko wystąpienia w nadchodzących miesiącach kolejnych ognisk różnych podtypów HPAI w Europie. Naturalne zjawisko nosicielstwa różnych podtypów wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa stwarza ogromne zagrożenie zakażenia drobiu utrzymywanego w gospodarstwach i jego dalszego rozprzestrzeniania. 

Z uwagi na współwystępowanie  dwóch (lub być może większej liczby) różnych podtypów wirusów HPAI oraz zwiększającą się liczbę ognisk tej choroby zgłaszanych przez państwa członkowskie, Komisja Europejska,  opublikowała nową Decyzję Wykonawczą  (UE) 2017/247 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich. W załączniku do decyzji znajduje się wykaz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych w krajach UE dotkniętych grypą ptaków  oraz okres obowiązywania regionalizacji. Jednocześnie uchylona została Decyzja Wykonawcza (UE) 2016/2122 z dnia 2 grudnia 2016 r.

Epidemia wirusa grypy ptaków, który pojawił się w październiku 2016 r.  w Europie,  w dalszym ciągu postępuje oraz zwiększa swój zasięg geograficzny. Wirusa HPAI na fermach drobiu potwierdzono w 20 krajach (w 23 u dzikich ptaków): Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja (ponad 200 ognisk), Grecja, Holandia, Macedonia, Niemcy, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry (ponad 220 ognisk), Wielka Brytania.

W Polsce do tej pory potwierdzono 49 ognisk HPAI/ H5N8 w stadach drobiu (indyki, gęsi, kaczki, kury) oraz 49 u ptaków dzikich (w dwóch miejscach zdiagnozowano wirusa podtypu H5N5 u łabędzi niemych w województwie dolnośląskim). Wysoką dynamikę występowania HPAI u drobiu w Polsce  zarejestrowano na początku lutego 2017 r. - od 30 stycznia do 12 lutego tego roku zidentyfikowano łącznie 14 przypadków HPAI u drobiu.  

Odnośnie żadnego z dwóch stwierdzonych w Polsce wirusów (H5N8 i H5N5) nie raportowano do tej pory przypadków zachorowań wśród ludzi. Opisywane infekcje dotyczące ludzi były związane z wirusami H5N1, H7N9,  H7N7,  H1N1, H3N2 (informacje za amerykańskim Departamentem Zdrowia).

 

powrót