top

Aktualności

Gęsi będą mogły być wypuszczane na wybieg mimo grypy ptaków


Główny Inspektorat Weterynarii przekazał Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz informację, że możliwe jest udostępnienie wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tygodnia życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.  Warunkiem dopuszczenia takich działań, pomimo występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, jest rygorystyczne przestrzeganie zasad tymczasowej, minimalnej bioasekuracji.

Gęsi mogą być wypuszczane na wybieg pod warunkiem ustanowienia nad całym jego terenem zadaszenia, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostawaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu. Jeśli jednak nie można zastosować takiego wariantu, to istnieje możliwość udostępnienia wybiegu gęsiom, przy spełnieniu kilku ważnych zaleceń z zastosowaniem ścisłej bioasekuracji, między innymi: wybiegi muszą być położone min. 500 metrów od zbiorników wodnych (rzeka, staw, jezioro), należy utrzymać właściwą obsadę, nie można wypuszczać gęsi w godzinach wczesnoporannych i i wieczornych, trzeba używać odstraszaczy dźwiękowych i wizualnych dla dzikich ptaków.  Stada powinien pilnować także opiekun – jeden na co najwyżej 1000 m2. Na obu typach wybiegów zabronione jest pojenie i karmienie gęsi oraz obowiązują zalecenia odnośnie odkażania wybiegów i ściółki.

W związku z wprowadzeniem wyjątku dla gęsi, Główny Inspektorat Weterynarii udostępnił właściwym terenowym oddziałom Inspekcji Weterynaryjnej materiały informacyjne do stosowania podczas przeprowadzanych kontroli gospodarstw.

Zezwolenie na wypuszczanie gęsi na wybieg, zwalnia jednocześnie z obowiązku przestrzegania przepisów prawa  odnośnie  odosobnienia gęsi w gospodarstwie w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w celu uniemożliwienia kontaktu z dzikimi ptakami i pozostałym drobiem w gospodarstwie – obowiązujących na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Pozostałe przepisy tego aktu prawnego są nadal obowiązujące i będą w dalszym ciągu  egzekwowane przez służby weterynaryjne.

Złagodzenie wymogów dotyczących gęsi wiąże się ze specyfiką chowu tego ptactwa. Gęsi bardzo źle znoszą przebywanie w zamknięciu, a reprodukcja w takich warunkach jest prawie niemożliwa.

powrót