top

Aktualności

Prognozy cen skupu brojlerów na najbliższe dziesięć miesięcy


Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz rozpoczęła publikowanie dziesięciomiesięcznych prognoz cen skupu żywca kurcząt rzeźnych. Prognozy będą przedstawiane cyklicznie, w przedostatnim lub ostatnim dniu każdego miesiąca. Prezentacja nowych prognoz będzie wiązała się z uaktualnieniami wcześniejszych przewidywań.  Przy okazji publikacji prognoz Izba będzie także publicznie analizowała sprawdzalność swoich szacunków z minionych miesięcy.

Przewidywania cen oferowane przez KIPDiP będą dotyczyły średniej ceny miesięcznej publikowanej w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oznacza to, że ceny dzienne uzyskiwane w danym miesiącu będą mogły czasem dość znacząco odbiegać od szacunków.

Metoda przygotowywania przewidywań opiera się na zestawieniu kilku narzędzi ekonometrycznych, których  dane wyjściowe podlegają niewielkim korektom eksperckim. Oprócz bogatych i wiarygodnych informacji dotyczących przeszłości Izba korzysta także z dwóch, dość silnie występujących na polskim rynku zjawisk: sezonowości oraz niemal pełnej ujemnej korelacji między wielkością wylęgów a cenami w układzie pionowym.

Zgodnie z bieżącymi przewidywaniami Izby, średnia, miesięczna cena skupu kurcząt rzeźnych w marcu tego roku wyniesie 3 złote i 32 grosze. Ceny w kolejnych miesiącach Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz szacuje następująco: kwiecień – 3,14 zł; maj – 3,37 zł; czerwiec -  3,38 zł; lipiec – 3,46; sierpień – 3,44 zł; wrzesień – 3,21 zł; październik – 3,02 zł; listopad – 2,98 zł; grudzień – 2,95 zł.

Mimo najlepszej wiedzy wykorzystanej do sporządzania prognoz, a także mimo dołożenia najwyższej staranności przy przygotowywaniu szacunków Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz nie jest w stanie zapewnić, że rynek będzie kształtował się zgodnie z przewidywaniami KIPDiP. Izba nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje biznesowe podjęte na podstawie przygotowanych prognoz.

powrót