top

Archiwum

Nowa ustawa o nawozach i nawożeniu


15 listopada 2007 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 14 sierpnia 2007 r. Nr 147, poz. 1033), uchylając tym samym poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 26 lipca 2000 r.

Nowe przepisy jednoznacznie określają podmioty zobowiązane do wykonywania planów nawożenia.

Poprzednie niejasne zapisy, prowadziły do wielu nieporozumień, skutkujących m. in. bezpodstawnymi nakazami wykonywania planów nawożenia nawet przez podmioty, które w całości zbywały nawozy naturalne rolnikom do rolniczego wykorzystania.

Obecnie jest oczywiste, że obowiązek opracowania planu nawożenia spoczywa tylko na podmiocie który sam wykorzystuje nawozy naturalne.

Nie zmieniają się zapisy dotyczące zagospodarowywania gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych będących w posiadaniu podmiotu, który wyprodukował ten rodzaj nawozu.

Obowiązek ten zatem dotyczy tylko ferm trzody chlewnej objętych wymogiem posiadania pozwolenia zintegrowanego.

Dla właścicieli ferm drobiu o ilości stanowisk powyżej 40.000 szt., którzy wykorzystują nawozy naturalne na własnych użytkach rolnych, istotny jest zapis o nieznacznym przesunięciu terminu wykonania płyt do przechowywania nawozów naturalnych w postaci stałej, z października 2008 r. na 1 stycznia 2009 r.

Ustawa określa ogólne wymagania dotyczące płyt nawozowych. Nawozy naturalne muszą być przechowywane na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu.

Przy projektowaniu i budowaniu płyty nawozowej należy więc przede wszystkim mieć na uwadze zapisy ustawy Prawo budowlane oraz zalecenia zawarte w poradnikach i dokumentach BREF dot. magazynowania nawozów naturalnych.

powrót