top

Aktualności

Analiza ukraińskiego eksportu do Europy


Import mięsa drobiowego z Ukrainy do Unii Europejskiej wzrósł w zeszłym roku o 13 procent i wyniósł ponad 48 tys. ton. Ukraina jest tym samym trzecim największym, po Brazylii oraz Tajlandii, eksporterem mięsa drobiowego do Europy spośród krajów trzecich. Ten wynik jest tym bardziej imponujący, że jeszcze trzy lata temu Ukraińcy mieli zerowy udział w unijnym imporcie.

Dotychczas polskie mięso drobiowe było w Europie bezkonkurencyjne cenowo. Pojawienie się dostaw z Ukrainy zmieniło tę sytuację. Siłę handlową Ukrainy obrazuje fakt, że w około 100 tysiącach ton całkowitego wzrostu unijnego importu mięsa drobiowego w ostatnich trzech latach aż połowę stanowi przywóz z Ukrainy.

W eksporcie na europejski rynek Ukrainie pomagają bezcłowe kontyngenty ustanowione przez Unię z tym krajem. Ukraińskie przedsiębiorstwa znacznie przekraczają jednak swoje kwoty korzystając także z przywilejów dostępnych wszystkim państwom pozaunijnym zgodnie z tak zwanymi regulacjami „erga omnes” przyjętymi przez Komisję Europejską 10 lat temu.

Porównanie struktury przywozu produktów drobiowych z Ukrainy w roku 2015 i 2016 pokazuje jeszcze inne niekorzystne dla polskich przedsiębiorstw zjawisko. Ukraińcy w sposób wyraźny zwiększają także eksport do Europy produktów z wyższą wartością dodaną. W tym asortymencie działają poza jakimikolwiek przywilejami i płacą normalne cła. W strategiach wielu polskich firm jako szansę rozwojową wpisano właśnie zwiększanie sprzedaży mięsa bardziej przetworzonego, na którym można stosować wyższe marże.

W imporcie z Ukrainy do Unii Europejskiej  54 procentowy ma udział wwóz bezcłowy dedykowany temu krajowi, 27 procent to import uprzywilejowany na zasadach „erga omnes”, a aż 19 procent to import związany z pełną opłatą celną. Sukces we wzroście wolumenu eksportu z pełnymi cłami ma   swoje korzenie również w dużej integracji pionowej ukraińskich firm oraz w wojnie o Krym. Konflikt spowodował spadek wartości ukraińskiej waluty, który przełożył się na zwiększenie i tak bardzo atrakcyjnej cenowo oferty ukraińskich przedsiębiorstw.

W 2016 roku wyprodukowano w Polsce ponad 2.268 tys. ton mięsa drobiowego, z czego wyeksportowano 1.023 tys. ton. Szacuje się, że ponad 80 procent tego eksportu trafiło do Unii Europejskiej.

powrót