top

Aktualności

Polska siódmym największym producentem jaj konsumpcyjnych w UE


Unia Europejska  jest, po Chinach,  jednym z czołowych globalnych producentów jaj kurzych. W 2016 r. produkcja jaj spożywczych w UE wzrosła o 1,2% do 6 754 tys. ton (108 mld sztuk). Według najnowszych przewidywań eksperckich Komisji Europejskiej,  w 2017 r.  unijni producenci jaj zwiększą produkcję o 0,6% do 108,7 mld sztuk.

Polska, w  2016 r. zajęła siódmą pozycję w grupie państw członkowskich charakteryzujących się największą produkcją jaj spożywczych. Wyższą od Polski produkcję zarejestrowano: we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii, w Wlk. Brytanii i Holandii.

Od 2013 r.  obserwowany jest w Europie systematyczny wzrost produkcji jaj, po jej spadku w latach 2011-2012, związanym z trudną sytuacją rynkową  właścicieli ferm drobiu , w związku z procesem dostosowywania się do nowych wymagań  dobrostanu utrzymywania kur nieśnych  w klatkach wzbogaconych.

 Produkcja jaj w Europie nadal w ponad 50% opiera się na klatkowym systemie chowu kur nieśnych. Odnosząc się do pogłowia kur niosek w UE ogółem (382,9 mln), w systemie klatkowym utrzymywano 214,5 mln kur (56%), a pozostałe 44% kur w systemach alternatywnych: wolnowybiegowym (51,9 mln kur – 14%), ściółkowym (100,1 mln – 26%), produkcji ekologicznej (16,2 mln – 4%).

Każdy z krajów członkowskich posiada odmienne preferencje w zakresie systemu chowu, w zależności od oczekiwań rynku. Chów  wolnowybiegowy dominuje w Wielkiej Brytanii, blisko połowa kur utrzymywana jest w tym systemie (dla porównania: system klatkowy – 42%). W Niemczech, we Francji i w Holandii  jego udział w systemach produkcji jaj stanowi odpowiednio: 18%, 18%, 15%. Holenderscy i niemieccy producenci jaj konsumpcyjnych prowadzą głównie produkcję w systemie ściółkowym (60% udział).

U pozostałych czołowych producentów  jaj w Europie dominuje  system klatkowy: Hiszpania (około 90%), Włochy (około 70%). W Polsce, wg danych GIW z 2016 r., udział tego systemu oscylował wokół 88%.  

Załączone pliki:

  1. Unijni liderzy w produkcji jaj konsumpcyjnych w 2016 r.
powrót