top

Aktualności

W 2016 r. zanotowano gorsze wyniki w unijnym eksporcie jaj i przetworów jajecznych


Wyniki dla handlu zagranicznego unijnego sektora jaj za 2016 r., potwierdzają 12% spadek wywozu jaj i produktów jajecznych do krajów trzecich.  Wolumen rocznego eksportu zarejestrowano na poziomie 246 903 ton, o łącznej wartości 283 399 tys. EUR. Spadek dynamiki sprzedaży zagranicznej przez unijnych eksporterów  zauważalny był już od połowy ubiegłego roku. W największym stopniu uległ osłabieniu eksport jaj w skorupkach – o blisko 20% r/r, natomiast roczna wielkość wywozu produktów przetwórstwa jaj była niższa o około 6%. W strukturze towarowej unijnego wywozu przetwory jajeczne miały 58% udział, a pozostałą część produktów stanowiły jaja w skorupkach (42%).

Warto przypomnieć, że lata 2013-2015 charakteryzowały się rocznym wzrostem dynamiki eksportu, odpowiednio o 18%, 6% i 22%.

Z pewnością na ujemny roczny wynik eksportu oddziaływał spadek, o prawie 40%, sprzedaży produktów przetwórstwa jaj do Japonii – 95% asortymentu stanowiły albuminy jaj. Szwajcaria zaimportowała z UE łącznie 40 370 ton jaj w skorupkach i przetworów jajecznych (70% stanowiły jaja w skorupkach). Wspomniane państwa są nadal największymi rynkami zbytu dla europejskich eksporterów, z odpowiednio 19% i 16% udziałem w eksporcie ogółem.

Pozostałe wysyłki jaj i przetworów unijni eksporterzy realizowali w największym stopniu  na rynki państw azjatyckich oraz z regionu Bliskiego Wschodu. Jeszcze w 2012 r.  handel z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Izraelem stanowił zaledwie 1% unijnego eksportu do krajów trzecich. W ubiegłym roku, wspomniane kraje były jednymi z najbardziej liczących się kierunków geograficznych dla europejskich eksporterów.

Na 20% spadek wywozu jaj w skorupkach w ujęciu rocznym, z pewnością częściowo wpłynął niższy wywóz jaj w skorupkach  do Angoli , który zmniejszył się o 90% w skali roku. Zauważalne jest jednak zwiększone zainteresowanie importem tego asortymentu przez kontrahentów z regionu Bliskiego Wschodu: Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+37%), Iraku (+72%), Izraela (+18%), Omanu (kilkukrotny wzrost). W ponad 90% przedmiotem wywozu do tych państw są jaja w skorupkach, a pozostałą część stanowią przetwory jajeczne. Dla przykładu, w 2016 r. zwiększył się o około 20% wywóz żółtek i albumin jaj  do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W ubiegłym roku, istotne znaczenie dla eksporterów z UE mieli odbiorcy suszonych albumin jaj w Rosji, na Ukrainie i w Turcji.  Sprzedaż albumin do tych krajów  wzrosła r/r odpowiednio o 39%,  44% i 97%.  

Polska zajęła siódmą pozycję w grupie największych unijnych eksporterów, o łącznym wolumenie wywozu 8 177 ton, z czego 3 857 ton stanowiły jaja w skorupkach. Odmienne tendencje zauważalne były w handlu z krajami trzecimi dla poszczególnych grup produktów. Zmalała o 12% sprzedaż jaj               w skorupkach, natomiast wzrósł o jedną trzecią wywóz produktów przetwórstwa jaj, w szczególności suszonych albumin (+137%).  

Przed Polską, najwyższym eksportem charakteryzowały się kraje: Holandia, Włochy, Francja, Hiszpania, Belgia, Niemcy.

 

 

 

Załączone pliki:

  1. Najważniejsze kierunki w strukturze geograficznej unijnego wywozu jaj w skorupkach i produktów przetwórstwa jaj w 2016 r
powrót