top

Aktualności

Ukraina największym dostawcą jaj i przetworów do UE


W 2016 r. unijny import jaj i przetworów jajecznych uległ zmniejszeniu o blisko 15% do poziomu 16 467 ton. W strukturze towarowej przywozu dominowały produkty przetwórstwa jaj  (90%), pozostałą część stanowiły jaja w skorupkach. Na ujemny roczny wynik w imporcie,  oddziaływał 62% spadek przywozu albumin oraz o 29%  niższy import żółtek jaj. Przywóz jaj w skorupkach zmalał o jedną trzecią.

Ukraina była w 2016 r. największym dostawcą jaj i przetworów jajecznych na europejski rynek. Korzystała z bezcłowych kontyngentów,  ustanowionych  zgodnie z dwustronną umową o wolnym handlu z UE.  Ukraińskie przedsiębiorstwa zrealizowały dostawy do UE o łącznej wielkości 8 043 ton (+119,5%) – wolumen ten stanowi prawie 50%  rocznej wielkości unijnego importu ogółem.

Warto zauważyć, że w 2015 r. wywóz do UE z Ukrainy również był wysoki, jednak jego poziom nie stanowił nawet jednej czwartej przywozu, a liderem w dostawach przetworów jajecznych do UE były Indie.

W ubiegłym roku zwiększyły się o 22% dostawy ze Stanów Zjednoczonych, głównie suszonych przetworów z całych jaj,  do poziomu 3 358 ton. Aktualnie jest to drugi największy eksporter przetworów jajecznych do Europy. Z Indii i Argentyny przywóz zmalał odpowiednio o 87% i 42%.

Przypominamy, że w 2015 r. import do UE wyniósł 18 869 ton i był wyższy o 38% niż w 2014 r., a Indie  były największych dostawcą do UE, z 30,5% udziałem w przywozie ogółem.

 

powrót