top

Aktualności

W 2016 r. zanotowano ujemny wynik unijnego eksportu jaj wylęgowych do państw trzecich


Analiza danych handlu zagranicznego za 2016 r. wskazuje na 5% spadek unijnego wywozu jaj wylęgowych do krajów trzecich. W ubiegłym roku unijni eksporterzy  wysłali do odbiorców z państw  trzecich  łącznie 1 272 mln jaj wylęgowych. W strukturze towarowej wywozu dominowały jaja kurze – 1 251 mln sztuk (-6% r/r), a pozostałą część stanowiły jaj indycze i gęsie – 21 mln sztuk (+75% r/r).

W ubiegłym roku najważniejszy dla sektora reprodukcji w UE, pod względem wielkości realizowanych wysyłek, okazał się rynek rosyjski, na który sprzedaż jaj wylęgowych wyniosła 581 mln sztuk (-15% r/r). Do Rosji  trafiła blisko połowa zrealizowanego łącznie unijnego eksportu tych jaj. W 98% eksportowane były jaja kurze.  

Bardzo duże znaczenie dla podmiotów eksportujących poza UE miał handel z kontrahentami z Iraku (219 mln jaj), Libii (92 mln jaj)  i z Ukrainy (54 mln jaj).  Udział wywozu do tych państw sięgał prawie 30% ogólnego wolumenu eksportu z UE.

Wysoka dynamikę wywozu w 2016 r. obserwowano w sprzedaży jaj wylęgowych na perspektywistycznych rynkach krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.  Do Libii eksport wzrósł o 18%, do Iraku o 38%. Istotny wzrost wywozu, głównie  jaj wylęgowych kurzych,  zarejestrowano dla wysyłek zrealizowanych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+129%) i Omanu (+327%).

Warto zaznaczyć, że import jaj wylęgowych kurzych przez przedsiębiorstwa ukraińskie był o prawie 60% niższy w skali ubiegłego roku.

W grupie największych unijnych eksporterów znalazła się: Holandia – 320 mln (-5%), Belgia – 296 mln (+24%), Niemcy – 160 mln (+1,7%), Czechy – 115 mln (+8%). Wskazane państwa są odpowiedzialne za zagospodarowanie 70% unijnego eksportu.  Holendrzy i Czesi sprzedawali do państw trzecich jaja wylęgowe kurze, natomiast pozostałe kraje także częściowo jaja indycze i gęsie.

Francja zajmuje szóstą pozycję wśród czołowych eksporterów UE, jednak jest liderem w eksporcie jaj indyczych i gęsich. Podmioty francuskiego sektora zrealizowały w 2016 r. wywóz jaj ww. gatunków drobiu na poziomie 11 mln sztuk,  co stanowi ponad 50% unijnego wywozu jaj indyczych i gęsich ogółem. Należy zwrócić uwagę, że we Francji, na Węgrzech i w Wlk. Brytanii  odnotowano w ubiegłym roku bardzo wysoki spadek eksportu jaj wylęgowych, odpowiednio o 52% , 40% i 60%.

Polska wyeksportowała w 2016 r.  do państw pozaunijnych 25 mln jaj wylęgowych (-6%).

Na utrudnienia w handlu i ujemny roczny wynik  w eksporcie pomiędzy  krajami członkowskimi a państwami trzecimi,  z pewnością wpłynęły  bariery w handlu  nałożone przez władze krajów pozaunijnych, w związku z występowaniem wysoce zjadliwej  grypy ptaków na terytorium UE. W zależności od kraju trzeciego, restrykcje w wywozie obowiązywały w odniesieniu do terytorium całego państwa UE lub z zastosowaniem regionalizacji wyłącznie dla obszarów dotkniętych grypą ptaków.

W przypadku importu jaj wylęgowych do UE, w 2016 r. jego poziom zmalał o prawie 9% do 31 mln jaj wylęgowych. Udział jaj kurzych w ww. wolumenie przywozu wyniósł 84%. Na liście największych importerów znalazła się: Holandia, Hiszpania, Polska, Francja, Niemcy. W 99% import pochodził ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

powrót