top

Archiwum

Grypa ptaków – zwalczanie choroby, działania zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne


Informacja o środkach bezpieczeństwa biologicznego podjętych przez resort rolnictwa w związku ze stwierdzeniem w dniu 1 grudnia 2007 r. grypy ptaków na terytorium Polski. Grypa ptaków została potwierdzona badaniami w dwóch stadach indyków na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie płockim, gmina Brudzeń Duży.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, mając na uwadze ograniczenie ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się grypy ptaków, zarządził w dniu 1 grudnia 2007 r. wprowadzenie następujących zakazów: organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków, handlu drobiem na targowiskach, utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni oraz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu. Zakaz wejdzie w życie w dniu ogłoszenia. Poprzednio tego rodzaju zakazy obowiązywały 2006 r.

 

Celem wprowadzenia takich środków jest również zminimalizowanie ewentualnych strat ekonomiczno-gospodarczych spowodowanych rozszerzeniem się tej choroby u drobiu.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku, działając na podstawie przepisów Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wyznaczył wokół ogniska choroby, obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km oraz obszar zagrożony o promieniu co najmniej 10 km. W określeniu wielkości tych obszarów uwzględnia się czynniki geograficzne, administracyjne, ekologiczne i epizootyczne.

Ognisko choroby likwiduje się poprzez zabicie lub ubój drobiu na podstawie nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

Na terenie tych obszarów przeprowadza się spis drobiu w gospodarstwach oraz badania drobiu. Obszary te są objęte ograniczeniami w przemieszczaniu się drobiu i produktów drobiarskich.

Główny Lekarz Weterynarii zobowiązany jest, oprócz powiadomienia Komisji Europejskiej o wystąpieniu na terytorium Polski wirusa grypy ptaków typu H5 u drobiu, również do wyznaczenia wokół ognisk choroby obszaru A (obszar wysokiego ryzyka, składający się ze stref ochrony i nadzoru) - obszaru B (obszar niskiego ryzyka, który odgranicza obszar A od wolnej od choroby części terytorium państwa członkowskiego, tzw. strefa buforowa). Wyznaczenie takich obszarów jest niezbędne, aby uzyskać decyzję Komisji Europejskiej potwierdzającą, że granice obszarów A i B znajdują się w wystarczającej odległości od miejsca, w którym znajduje się ognisko choroby.

Uzyskanie takiego potwierdzenia ze strony Komisji jest jednoznaczne z brakiem podstaw do ustanawiania ograniczeń w handlu na rynkach innych krajów członkowskich, produktami pochodzącymi spoza tych stref A i B.
powrót