top

Aktualności

RPA. Importerzy przeciwko producentom drobiu


Stowarzyszenie Importerów i Eksporterów Mięsa z RPA protestuje przeciwko ograniczeniom nałożonym na przywóz mięsa drobiowego do tego kraju. Protest importerów jest odpowiedzią na działania rządu RPA, który pod naciskiem związków zawodowych sektora drobiarskiego prowadzi działania na rzecz ochrony rodzimych producentów.

Według południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Importerów i Eksporterów Mięsa rządowe próby pomocy rodzimym producentom poprzez blokowanie importu są niewłaściwe. Importerzy uważają także, że obarczanie ich winą za problemy miejscowego drobiarstwa jest „śmieszne”. W związku z tym stowarzyszenie wystąpiło do południowoafrykańskiego parlamentu o przeprowadzenie śledztwa, które ma znaleźć prawdziwe powody kłopotów drobiarstwa w RPA.

Od kilku miesięcy w RPA firmy drobiarskie ograniczają swoją działalność i zwalniają pracowników. Przedstawiciele branży tłumaczą trudną sytuację swoich firm „brakiem rządowej ochrony przeciwko rosnącemu importowi”. Medialna narracja lokalnych przedsiębiorstw wspierana przez związkowców doprowadziła do powołania przez rząd RPA zespołu, który wprowadza mechanizmy, które mają ograniczyć import.  RPA jest największym importerem mięsa drobiowego z Unii Europejskiej.

powrót