top

Archiwum

Polskie władze czekają na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie eksportu polskich produktów drobiarskich


Zgodnie z procedurą określoną w decyzji Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylającą decyzję 2006/135/WE, kraje Unii Europejskiej, w których wystąpiła na fermach drobiu wysoce zjadliwa grypa ptaków, przekazują Komisji Europejskiej informacje o miejscach wystąpienia ogniska tej choroby oraz o sposobie wyznaczenia granic obszaru A (obszar wysokiego ryzyka obejmujący strefę zapowietrzoną i zagrożoną) oraz obszaru B (obszar niskiego ryzyka, który odgranicza obszar A od wolnej od choroby części terytorium państwa członkowskiego, tzw. strefa buforowa).

Z doświadczeń krajów Unii Europejskiej w których wystąpiła grypa ptaków (Francja, Szwecja, Niemcy, Dania, Belgia, Węgry, Czechy, Wielka Brytania) wynika, że prawidłowo przeprowadzona procedura wyznaczania stref A i B i wprowadzenie właściwych środków ochronnych zapewnia uzyskanie zatwierdzenia przez Komisję Europejską tych stref, w formie decyzji o następującej treści:

„Komisja stwierdziła, że granice obszarów A i B ustanowionych przez właściwy organ Polski znajdują się w wystarczającej odległości od miejsca, w którym znajduje się ognisko choroby, można zatem zatwierdzić obszary A i B w Polsce”.

 

We wszystkich krajach Unii Europejskiej, uzyskanie takie decyzji, stanowiło dla konsumentów wystarczające gwarancje bezpieczeństwa zdrowotnego produktów drobiarskich.

Nie odnotowano w tym czasie spadku konsumpcji drobiu.

 

Pozytywne jest, że rzecznik Komisji Europejskiej Barbara Helfferich jest zadowolona z tego, jak Polska walczy z niebezpiecznym wirusem H5N1. Powiedziała, że Komisja Europejska jest usatysfakcjonowana środkami zaradczymi podjętymi przez Polskę w związku z wykryciem ognisk ptasiej grypy.

powrót