top

Aktualności

Ryzyko korekty na rynku brojlerów. Analiza.


Pogłębia się nadprodukcja kurcząt brojlerów w Polsce. Jeśli to zjawisko będzie trwać nadal to ceny skupu kurcząt rzeźnych mogą spaść na dłuższy czas poniżej poziomów opłacalności wielu producentów – wynika z analizy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Powyższe stwierdzenia nie oznaczają jednak, że uczestnicy rynku powinni spodziewać się  nagłych i spektakularnych zmian, które nastąpią w najbliższych dniach czy tygodniach. Naszym zdaniem proces ten będzie rozłożony w czasie i będzie miał nieciągły przebieg.

Ceny skupu kurcząt rzeźnych spadają w Polsce od kilku lat. W ostatnich czterech latach poziom cen w każdym miesiącu jest niższy w stosunku do porównywalnego miesiąca roku poprzedniego. W powszechnej na rynku opinii za spadki odpowiada nadprodukcja. Do tej pory nie określono jednak precyzyjnie od kiedy nadprodukcja występuje, ani jak ma ona poziom.

Badając to zjawisko, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, na podstawie współczynnika korelacji między wielkością wylęgów piskląt brojlerowskich, a ceną skupu kurcząt określiła rok 2013 jako początek niedostosowania podaży do popytu zgłaszanego przez rynek. Wyskalowany wykres kwartalnych wielkości wylęgów oraz kwartalnych cen skupu kurcząt pozwala precyzyjnie wskazać, że problemy producentów brojlerów mają swój początek w trzecim kwartale 2013 roku (punkt przecięcia krzywych na wykresie).

Wykres poniżej

Dzięki analizie wykresu cen i wylęgów można zaobserwować powiększający się rozdźwięk między ceną a produkcją. Niestety wykres nie odpowiada na pytanie jak duża jest ta różnica. Odpowiedź o wielkość nadpodaży Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz uzyskała wykorzystując analizę dynamiczną porównującą zmiany wielkości produkcji do zmian wielkości eksportu. Dzięki zastosowaniu tej techniki KIPDiP określiła poziom nadprodukcji na koniec 2016 roku na około 190,1 tys. ton. Oznacza to, że – teoretycznie - powrót w roku 2016 do poziomów cenowych z roku 2013 byłby możliwy (przy braku zmian pozostałych parametrów rynkowych) po ograniczeniu podaży o 8,4 proc. biorąc pod uwagę całkowitą wartość produkcji lub o 15,3 procent rozważając wyłącznie tę część produkcji, która była przeznaczona na rynek krajowy.

Komentarz

Nasza analiza sugeruje, że rynek musi znaleźć nowy poziom równowagi. Najbardziej prawdopodobne jest, że stanie się to przez zmniejszenie krajowej produkcji, które poprzedzi spadek cen skupu brojlerów. Taka sytuacja może mieć bardzo negatywne skutki dla najsłabszych producentów. Z praktycznego punku widzenia istotne jest, że analiza KIPDiP nie odpowiada na pytanie kiedy cena może spaść poniżej poziomu opłacalności niektórych producentów. Zdaniem KIPDiP najbardziej prawdopodobne jest, że kłopoty hodowców mogą rozpocząć się jesienią tego roku.

Załączone pliki:

  1. Zobacz wykres
powrót