top

Aktualności

Comiesięczna prognoza cenowa KIPDiP skupu brojlerów


Po całkiem niezłym dla hodowców brojlerów marcu Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz spodziewa się pogorszenia koniunktury w kwietniu. Według izby średnia miesięczna cena płacona w skupie za kurczęta rzeźne spadnie o około 6 procent. KIPDiP podtrzymuje tym samym swoje szacunki z lutego, według których kilogram żywca będzie skupowany w Polsce  przeciętnie po 3 złote i 14 groszy. Izba podkreśla, że prognoza dotyczy cen raportowanych w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej, co oznacza, że lokalne różnice mogą spowodować, że w niektórych częściach kraju transakcje będą zawierane po około 3,30 zł, a w innych nawet w granicach 3 zł.

Analizując możliwy rozwój wypadków w kwietniu sądzimy, że istnieje większe ryzyko pozytywnego niż negatywnego przekroczenia prognozy. Innymi słowy, bardziej prawdopodobne jest dla nas, że ostatecznie ceny ukształtują się powyżej niż poniżej naszych szacunków.

KIPDiP ogłosiła także swoje przewidywania na styczeń 2018 roku. Cena za dziesięć miesięcy, w styczniu przyszłego roku, ma wynieść 3 złote i 4 grosze. Izba nie zdecydowała się na uaktualnienie podanych w lutym prognoz. Zgodnie z nimi ceny w kolejnych miesiącach tego roku ukształtują się następująco: maj – 3,37 zł; czerwiec -  3,38 zł; lipiec – 3,46; sierpień – 3,44 zł; wrzesień – 3,21 zł; październik – 3,02 zł; listopad – 2,98 zł; grudzień – 2,95 zł.

Patrząc na drugą część tego roku obawiamy się, że rzeczywiste ceny mogą być niższe niż wynikają z kalkulacji naszego modelu. Spodziewamy się bowiem uruchomienia mechanizmów dostosowawczych na rynku, które mogą się pojawić w reakcji na występującą nadprodukcję.

Na podstawie dotychczasowych danych KIPDiP szacuje, że sprawdzalność prognozy wydanej w lutym dotyczącej cen w marcu wyniesie około 99 procent. Szczegółowe informacje na ten temat Izba opublikuje w przyszłym tygodniu po pojawieniu się komunikatu Ministerstwa Rolnictwa o ostatecznej cenie za marzec.

Mimo najlepszej wiedzy wykorzystanej do sporządzania prognoz, a także mimo dołożenia najwyższej staranności przy przygotowywaniu szacunków Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz nie jest w stanie zapewnić, że rynek będzie kształtował się zgodnie z przewidywaniami KIPDiP. Izba nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje biznesowe podjęte na podstawie przygotowanych prognoz.

powrót