top

Aktualności

Dania również uwolniła kury


Od jutra (12.04) drób w Danii będzie mógł przebywać poza budynkami. Decyzja duńskiego Ministra Środowiska i Żywności pojawiła się bardzo późno, ponieważ już w lutym minęły trzy miesiące od likwidacji w Danii ostatniego ogniska grypy ptaków.

Dania, która ma status kraju wolnego od grypy ptaków od około sześciu tygodni, wykazała niezwykłą ostrożność w znoszeniu praktyk bioasekuracyjnych, w tym przede wszystkim utrzymywania ptaków w zamknięciu. W większości państw europejskich władze weterynaryjne zgadzały się na wypuszczanie drobiu jeszcze podczas walki z wirusem. Wiele krajów przyznawało nawet, że rezygnują z nakazu trzymania ptaków w budynkach mimo, że zagrożenie chorobą nie zmniejsza się. Decyzje Duńczyków mogły być związane ze staraniami o wznowienie eksportu na rynki krajów pozaunijnych. W rozmowy handlowe z krajami trzecimi są zaangażowani nawet przedstawiciele rządu.

powrót