top

Archiwum

Spożywanie jaj i przetworów z jaj jest bezpieczne


Z informacji WHO wynika, że nie przedstawiono dotąd żadnych danych wykazujących, że grypa ptasia może być przeniesiona na ludzi z zakażonej żywności.


Według prof. dr H.M. Hafeza – kierownika Instytutu Chorób Drobiu na Uniwersytecie w Berlinie, kury nioski zaprzestają aktywności nieśnej bezpośrednio po zakażeniu wirusem wysoko-zjadliwej ptasiej grypy. Przy wybitnie krótkim czasie inkubacji, po kilku godzinach jest praktycznie niemożliwe, aby zainfekowane kury jeszcze znosiły jaja.


Wirus grypy ptasiej jest ponadto bardzo wrażliwy na wysokie temperatury. W temperaturach od 50° C wirusy grypy tracą moc zakażania równolegle z podnoszeniem temperatury. W temperaturze 60° są po 30 minutach nieobecne, względnie unieszkodliwione (zamarłe).”


Standardy temperatur zalecane do inaktywowania wirusów ptasiej grypy w przetwórstwie spożywczym (na podstawie danych OIE – Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt).


Do właściwej inaktywacji wirusów ptasiej grypy stosuje się następujące standardy (temp. °C) dla jaj, produktów jajczarskich i mięsa drobiowego:


Jaja spożywcze – w temp. 60°C – wirus ginie po 210 sek.

Masa jajowa – w temp. 60°C – wirus ginie po 372 sek.
Masa jajowa – w temp. 61,1°C – wirus ginie po 210 sek.
Białko jaja (ciekłe) – w temp. 55,6°C – wirus ginie po 372 sek.
Białko jaja (ciekłe) – w temp. 56,7°C – wirus ginie po 210 sek.
10% żółtko solone – w temp. 62,2°C – wirus ginie po 372 sek.
10% żółtko solone – w temp. 63,3°C – wirus ginie po 210 sek.
Mięso – temperatura 70°C utrzymywana przez 1 sekundę jest właściwa do inaktywacji wirusów HPAI obecnych w mięsie.


Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz już w marcu 2006 r., zwróciła się do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach z prośbą o wydanie opinii na temat rzeczywistego zagrożenia produktów drobiarskich (ze szczególnym uwzględnieniem jaj spożywczych). 

Zadaliśmy następujące pytania:


- Czy jest możliwość przeniknięcia (wtargnięcia) wirusa z zainfekowanych tkanek kury do tworzącego się jaja, w przypadku kiedy ptaki nie wykazują jeszcze żadnych objawów chorobowych, mając na uwadze 10-dniowy okres tworzenia się jaja w układzie rozrodczym kury, tj. okres od powstania w jajniku pęcherzyka pierwotnego do pełnego ukształtowania jaja i zniesienia go przez kurę?


-   Jaki jest stopień ryzyka zniesienia jaja zakażonego wirusem grypy ptaków przez chorą kurę?


W odpowiedzi na te pytania, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy przesłał następującą opinię, na temat wpływu wirusa ptasiej grypy na układ rozrodczy ptaków:


„W przypadku grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) okres inkubacji choroby trwa od 3 godz. do 3 dni, do 14 dni w stadzie u drobiu grzebiącego. U ptaków chorych występują porażenia, spadek spożycia wody i paszy, biegunka, a także objawy ze strony układu oddechowego jak wypływ z nosa, kichanie, obrzęk zatok podoczodołowych. Ze względu na gwałtowny przebieg choroby, często ptaki padają nagle bez objawów klinicznych.

Jedynie sporadycznie wirus atakuje układ rozrodczy ptaków. U niosek pomiędzy 3-6 dniem po zakażeniu może nastąpić zatrzymanie nieśności. Na skutek wypadania kul żółtkowych z jajowodu do jamy brzusznej dochodzi do nieżytowego lub włóknikowego zapalenia błony śluzowej jajowodu, a w konsekwencji nawet do jego inwolucji. Przy współistniejących zakażeniach bakteryjnych składane jaja mogą mieć odbarwione skorupy. Wirus może występować na powierzchni skorupy i w treści jaj pochodzących od zakażonych niosek. Przy złej dezynfekcji jaj możliwe jest szerzenie się wirusa ptasiej grypy poprzez wylęgarnie. Należy dodać, iż wirus ptasiej grypy powoduje zamieranie zarodków. Jak dotychczas brak jest dowodów na pionowe (wertykalne) przenoszenie się wirusa grypy ptaków".

powrót