top

Aktualności

USA walczą o 40 procent indyjskiego rynku drobiowego


Trwa wojna prawno-dyplomatyczna między Indiami a Stanami Zjednoczonymi. USA zablokowały wniosek Indii o zwołanie panelu, który miałby ocenić zgodność zmian w prawie indyjskim z normami WTO. Stawką sporu między oboma krajami jest rynek nóg oraz łap drobiowych w Indiach.

Przypomnijmy, że w sporze miedzy Indiami a USA chodzi o przepisy sanitarne i weterynaryjne dotyczące między innymi grypy ptaków. Dwa lata temu Stany Zjednoczone zaskarżyły Indie do WTO za stosowanie praktyk protekcjonistycznych pod pozorem ochrony sanitarnej rynku wewnętrznego. Światowa Organizacja Handlu przyznała rację USA. W odpowiedzi Indie wprowadziły nowe przepisy, które jednak w dalszym ciągu nie odpowiadają Stanom Zjednoczonym.

Według szacunków indyjskiej branży drobiarskiej przegranie sporu z USA i wprowadzenie przepisów zgodnych z żądaniami Amerykanów może doprowadzić do utraty przez miejscowy przemysł drobiarski około 40 procent rynku na rzecz producentów amerykańskich. W Indiach szczególną popularnością cieszą się nogi i łapy kurczęce czyli te części kurcząt, które w USA mają niewielką wartość. Zjawisko to powoduje, że amerykański eksport jest  - w ocenie indyjskich stowarzyszeń drobiarskich - szczególnie agresywny.

powrót