top

Aktualności

Ceny skupu brojlerów w maju powinny rosnąć


Nastroje wśród producentów kurcząt rzeźnych są bardzo złe. Ceny skupu brojlerów w ostatnich tygodniach oscylują w granicach 3,00 – 3,20 na wolnym rynku oraz około 3,20 – 3,30 w umowach kontraktacyjnych. Sytuacja cenowa powoduje, że wielu hodowców balansuje na granicy opłacalności. Jednak według prognoz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz humory na rynku powinny się poprawić ze względu na przewidywany wzrost cen.

Gwałtowny spadek cen skupu nastąpił na początku kwietnia. Wcześniej, od połowy lutego do końca marca ceny rosły. Kwietniowe pogorszenie koniunktury udało się przewidzieć analitykom KIPDiP, którzy już w lutowych prognozach sugerowali kwietniowe spadki. Teraz Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz oczekuje, że rynek będzie rósł.

Zgodnie ze wskazaniami modelu prognostycznego KIPDIP, Izba spodziewa się, że średnia cena w maju wyniesie 3 złote i 37 groszy za kilogram żywca. Oznacza to podobny poziom jak w dobrym dla producentów marcu. Prognozowane przez KIPDiP ceny odnoszą się do notowań miesięcznych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konsekwencją przyjęcia takiego benchmarku jest akceptacja faktu, że majowe ceny mogą się wahać w granicach od około 3,15 do około 3,55 w zależności od okresu, regionu kraju oraz od tego czy transakcja odbywa się na wolnym rynku czy w ramach kontraktacji.

Ostateczna sprawdzalność prognozy Izby na marzec wyniosła 98,3 procent. Na podstawie dostępnych danych KIPDiP szacuje, że sprawdzalność prognozy na kwiecień będzie nieco niższa niż marcowej i wyniesie około 97 procent. Oficjalna trafność przewidywań Izby dotycząca sytuacji cenowej w kwietniu zostanie ogłoszona w ostatnich dniach maja.

KIPDIP przestrzega przed zbytnią ufnością w najlepsze nawet ekonometryczne formuły. Jest to tym ważniejsze, że nad polskim rynkiem nadal wisi widmo nadpodaży oraz niejasne perspektywy eksportowe, które pospołu mogą wypchnąć rynek poza poziomy prognozowane przez algorytmy.

KIPDiP, oprócz projekcji ceny na maj przypomniała swoje przewidywania na kolejne okresy. Zgodnie z nimi ceny w następnych miesiącach ukształtują się następująco:  czerwiec 2017 -  3,38 zł; lipiec 2017 – 3,46 zł; sierpień 2017 – 3,44 zł; wrzesień 2017 – 3,21 zł; październik 2017 – 3,02 zł; listopad 2017 – 2,98 zł; grudzień 2017 – 2,95 zł, styczeń 2018 – 3,03. Nowością jest -ogłoszona po raz pierwszy - prognoza na luty 2018. Ceny w drugim miesiącu przyszłego roku mają oscylować wokół 3 złotych i 13 groszy.

powrót