top

Aktualności

Istotny spadek eksportu jaj


W pierwszych miesiącach tego roku w dalszym ciągu widoczne jest spowolnienie tempa wzrostu eksportu jaj spożywczych z Polski na rynki Wspólnoty i poza jej granicę - wynika z analizy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Przy czym, pierwsze wyraźne oznaki  relatywnie niskiej dynamiki eksportu można było już zauważyć w drugiej połowie 2016 r. Analiza handlu za okres styczeń – luty 2017 r. wskazuje, że sprzedaż zagraniczna jaj była o jedną czwartą niższa niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Według danych wstępnych w styczniu tego roku wyeksportowano  18,1 tys. ton, a w lutym 16,1 tys. ton jaj , czyli odpowiednio o  21% i 27% mniej niż w analogicznych miesiącach 2016 r.  

Mimo gorszych wyników w handlu zagranicznym z początkiem roku, nie należy wykluczać dalszego ożywienia dynamiki eksportu w kolejnych miesiącach. Takie założenie wspierają przeszłe doświadczenia. W 2016, po dobrze zapowiadającym się początku roku (wysokim wolumenie eksportu w styczniu i lutym), w kolejnych miesiącach sytuacja polskich eksporterów stale się pogarszała, a najniższe wyniki sprzedaży rejestrowano w II półroczu. Odmienne relacje wystąpiły w 2015 r., gdzie po znacznie niższym popycie eksportowym na jaja w I kwartale roku, zwiększyła się aktywność w wymianie handlowej, osiągając roczny wzrost dynamiki eksportu jaj na poziomie 13%.

Na słabszy wynik eksportu w okresie styczeń – luty 2017 r., poza niższym zainteresowaniem importem polskich jaj przez kluczowych odbiorców w UE, z pewnością wpłynął brak realizacji większych transakcji handlowych z odbiorcami w krajach trzecich. Według wstępnych danych statystycznych, z grona krajów trzecich, zarejestrowano wywóz tylko do Szwajcarii. W  kolejnych miesiącach należy się spodziewać realizacji nowych kontraktów handlowych poza granicami UE. 

Na początku 2017 r. zauważalne są zmiany w strukturze geograficznej polskiego eksportu jaj w odniesieniu do ubiegłego roku. W prawie 90% eksportowane jaja trafiły do siedmiu aktualnie największych odbiorców: Holandii, Niemiec, Węgier, Francji, Czech, Włoch, Rumunii. Analizując dane za okres dwóch pierwszych miesięcy r/r,  sprzedaż jaj do Holandii wzrosła o 11% do 10,0 tys. ton, natomiast do Niemiec spadła o 4% do 9,8 tys. ton. Już pod koniec roku 2016, zauważalne było mniejsze zainteresowanie importem jaj z Polski ze strony włoskich importerów – w bieżącym roku wartość eksportu w ujęciu ilościowym była niższa r/r o 82%. Z drugiej zaś strony, w dalszym ciągu bardziej chłonny jest rynek we  Francji i na Węgrzech – eksport do tych państw w styczniu i lutym tego roku wyniósł odpowiednio 2,5 tys. ton (+181% r/r) i 3,2 tys. ton (+78%). Wzmożony eksport do tych państw widoczny jest już od 2016 r. Zwłaszcza na Węgrzech jaja z importu mają stale duży udział w podaży tych produktów na rynku.

powrót