top

Aktualności

Rentowność produkcji drobiarskiej w Anglii


Drobiarze w Anglii,  w sezonie 2015-2016, zarobili rocznie średnio 106,8 tys. funtów (około 533 tys. złotych) – wynika z badania Farm Business Survey zrealizowanego przez RBR, a przeanalizowanego przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz. Dane statystyczne oznaczają spadek dochodów gospodarstw drobiarskich ze 126,8 tys. funtów w roku poprzednim czyli o około 16 procent.

Średni dochód producenta drobiu rzeźnego w ostatnim brytyjskim roku podatkowym wyniósł 170 tys. funtów (około 847 tys. złotych), co oznacza spadek o 9 procent w stosunku do poprzedniego okresu. Wielkość kosztów zmiennych na ptaka w stadzie – według badania Farm Business Survey – wyniosła 5,75 funtów (około 28,6 złotych), a zysk z jednej sztuki ukształtował się na poziomie 1,62 funtów (około 8,07 złotych).

Angielscy producenci jaj zwiększyli swoje dochody aż o 51 procent do 45 tys. funtów (około 224 tys. złotych) na statystyczne gospodarstwo.

W Anglii, w czerwcu 2016 roku, utrzymywano stada drobiu o łącznej liczebności 129 milionów sztuk. W 2015 roku łączny przychód sektora drobiarskiego wyniósł 3,2 mld funtów, co oznacza 13 procent przychodów całego angielskiego rolnictwa.

powrót