top

Aktualności

Duże przejecie w sektorze niosek


Największa ferma kur niosek w Nowej Zelandii, Mainland Poultry, została sprzedana - dowiedziała się Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Nabywcą pakietu kontrolnego sprzedanego przez trzy osoby fizyczne, dotychczasowych właścicieli, jest australijski fundusz inwestycyjny Navis Capital.

Nie jest jasne jak duży pakiet akcji kupił Navis. Wiadomo jedynie, że cena za kontrolę nad Mainland Poultry wyniosła 350 milionów dolarów. Zgodnie z komunikatem wydanym przez fundusz – mimo dominującej roli nowego inwestora - dotychczasowi właściciele będą dysponowali znaczącymi pakietami udziałów oraz będą mieli miejsca w radzie nadzorczej Mainland.

W wypowiedziach dla lokalnej prasy, zebranych przez KIPDiP, sprzedający podkreślają, że zdecydowali się zbyć założone przez siebie przedsiębiorstwo ze względu na konieczność doinwestowania, którego poziom określili na około 50 milionów dolarów. Inwestycja ta ma się wiązać z częściową zamianą systemu produkcji z klatkowego na alternatywny. Byli właściciele podkreślają, że plan inwestycyjny został niejako wymuszony przez ataki organizacji ekologicznych na firmę.

Firma Mainland Poultry została założona w 1997 roku. Jest to nowoczesna, w pełni zintegrowana pionowo korporacja drobiarska.  Na siedmiu fermach firma utrzymuje około 1 mln 200 tys. kur nieśnych. Produkuje jaja konsumpcyjne oraz produkty jajeczne. Mainland jest dużym eksporterem produktów sektora jaj oraz pasz.

Nowy większościowy udziałowiec Mainland Poultry, fundusz Navis Capital, specjalizuje się w inwestycjach rolnych, zwłaszcza drobiarskich. Firma ma udziały w przedsięwzięciach z sektora drobiarskiego między innymi w Wielkiej Brytanii, Tajlandii oraz w Chinach. Navis zarządza kapitałem o wartości około 5 miliardów dolarów amerykańskich.

powrót