top

Aktualności

Rośnie produkcja jaj wylęgowych kurzych w Polsce


Sektor reprodukcji w Polsce charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów produkcji jaj wylęgowych w Europie. W 2016 r. liczba jaj wylęgowych kurzych pochodzących z nadzorowanej produkcji ferm reprodukcyjnych wyniosła 1,5 mld sztuk. Podaż jaj na rynku z krajowych ferm zwiększyła się w skali roku o blisko 7%. Przeważająca część jaj wylęgowych kurzych pochodzących z produkcji na krajowych fermach reprodukcyjnych w 2016 r. była wykorzystywana do wylęgu piskląt w krajowych zakładach wylęgowych, a około 5,5%  wyprodukowanych jaj została przeznaczona na eksport. W ubiegłym roku import jaj kurzych zapłodnionych, przeznaczonych do inkubacji stanowił 3,0% produkcji krajowej.

W 2016 r. najwyższy potencjał produkcyjny wykazały fermy reprodukcyjne w czterech województwach: mazowieckim – 520 mln jaj, wielkopolskim – 251 mln jaj, zachodniopomorskim – 157 mln jaj i kujawsko – pomorskim – 131 mln jaj. Podaż jaj z tych województw stanowiła 70% łącznej produkcji jaj wylęgowych w Polsce.

Posługując się analizą ekspercką Komisji Europejskiej, należy przypomnieć, że Polska jest aktualnie trzecim największym producentem jaj wylęgowych w Unii Europejskiej, po Wielkiej Brytanii i Francji. Przewiduje się, że taką pozycję utrzyma także w 2017 r. Według danych KE ubiegłoroczna produkcja jaj wylęgowych łącznie we Wspólnocie wyniosła około 12 mld sztuk (-2%),   a w 2017 r. prognozuje się niewielki wzrost nieprzekraczający 2%.

 

 

 

 

powrót