top

Aktualności

Zaprzestanie stosowania antybiotyków w USA pod znakiem zapytania


Eliminacja powszechnego stosowania antybiotyków w żywieniu drobiu i profilaktyce - jak to ma miejsce w Europie - napotyka w Stanach Zjednoczonych na opór niektórych przedstawicieli branży drobiarskiej. Po deklaracjach o pracach nad zaprzestaniem stosowania antybiotyków złożonych przez trzech potentatów, Tyson Foods, Perdue oraz Pilgrim's Pride, pojawiły się sceptyczne wypowiedzi przedstawicieli innej wielkiej korporacji Sanderson Farms.

Sanderson Farms twierdzi, że zaprzestanie profilaktycznego i żywieniowego stosowania antybiotyków w Europie doprowadziło do tego, że na europejskich fermach pojawiło się więcej salmonelli, bakterii E. Coli, a także mikroorganizmów Campylobacter oraz Listeria. W tym kontekście dyrektorzy Sanderson Farms wskazują, że jednym z największych osiągnięć ostatnich 25 lat w amerykańskim drobiarstwie jest praktyczna eliminacja salmonelli. Swój sceptycyzm wobec porzucenia antybiotyków Sanderson Farms tłumaczy także tym, że zdaniem firmy, antybiotyki stosowane u drobiu są preparatami opartymi na innych substancjach czynnych niż u ludzi stąd firma nie jest przekonana do głównego argumentu wykorzystywanego przez naukowców apelujących o wycofanie antybiotyków z produkcji drobiarskiej w USA.  Przypomnijmy, że najważniejszym przeciwwskazaniem do stosowania antybiotyków w chowie drobiu jest przenikanie tych substancji do organizmów ludzi i tym samym obniżanie skuteczności leczenia ludzi, co ma związek z uodparnianiem się bakterii na antybiotyki.

W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, od ponad dziesięciu lat nie można stosować antybiotyków jako dodatków paszowych do stymulowania wzrostu drobiu oraz w profilaktyce. Dla  bezpieczeństwa konsumentów oraz dla zapewnienia przestrzegania przepisów substancje stosowane do karmienia drobiu są regularnie sprawdzane w ramach Planu Urzędowej Kontroli Pasz. Od czterech lat monitorowana jest także woda przeznaczona do pojenia drobiu. W USA nie ma prawnego zakazu stosowania antybiotyków jako dodatków żywieniowych i substancji profilaktycznych. Decyzję o zaprzestaniu stosowania antybiotyków na branży drobiarskiej próbują wymusić organizacje medyczne i stowarzyszenia konsumenckie.

powrót