top

Aktualności

Ceny jaj uzyskiwane na rynku UE


W 2017 r. sytuacja ekonomiczna producentów jaj w UE jest korzystniejsza niż w I półroczu 2016 r. Potwierdza to analiza średnich cen notowanych przez Komisję Europejską na rynku unijnym. Przypominamy, że sytuacja na rynku europejskim zaczęła się poprawiać jesienią 2016 r., gdy nastąpiło wyraźne odbicie cen na rynku. Pod koniec roku średnia cena uzyskiwana przez zakłady pakowania we Wspólnocie za jaja klasy A (M i L) wynosiła 128-129 EUR/100 kg. Początek roku 2017 okazał się mniej  korzystny i wahania cen w ujęciu średniej dla całej UE widoczne były do około połowy lutego tego roku (poziom cen uzyskiwany przez zakłady pakowania 119 EUR/100 kg). Niemniej, kolejne tygodnie odznaczały się regularnym wzrostem wartości sprzedaży, osiągając swoje maksimum w połowie kwietnia 2017 r. w granicach 133,51 EUR/100 kg. Od tego momentu, postępowała ujemna korekta cen, do  nadal utrzymujących się na akceptowalnym poziomie, osiągając w drugiej połowie maja wartość 121,72 EUR/100 kg (21 tydz. roku). Pomimo znacznej obniżki średniej ceny, w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r., była ona i tak wyższa o 16%. Poziom cen w Polsce wyrażony w EUR, nieznacznie przewyższał średnią unijną, bo tylko o 24 euro centy.

Aktualna sytuacja rynkowa z pewnością wpłynie na poprawę marży na sprzedaży w dłuższej perspektywie czasu, po bardzo trudnym i generującym straty okresie produkcji w 2016 r. Przypominamy, że od II kwartału 2016 r. średnia unijna cena jaj spadła poniżej 110 EUR/100 kg, drastycznie obniżając się w kolejnych tygodniach, do poziomu 101-104 EUR/100 kg w okresie letnim.

W Polsce w 2017 r. okres przedświąteczny przed i po Wielkanocy był wyjątkowy w porównaniu do lat poprzednich. Z reguły na rynku jaj notowano spadki cen już na 3 tygodnie przed świętami. W tym roku, pomimo nie tak głębokich obniżek jak w 2016 r., także po świętach cena jaj utrzymała się na zadowalającym poziomie. W drugiej połowie maja obserwowano większe wahania i większe różnice cenowe. Po kilkudniowych spadkach wartości sprzedaży, w kolejnych dniach następowało odbicie cen w górę.

 

 

 

powrót