top

Aktualności

Salmonella atakuje w USA


372 osoby zarażone salmonellą, w tym 71 jeden osób w stanie wymagającym leczenia szpitalnego to liczby, które podaje raport amerykańskiego Centrum do spraw Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention). Centrum ostrzega, że salmonella pojawiła się już w 47 stanach. Wszystkie przypadki są związane z  chowem przyzagrodowym.

Od kilku lat niemal wszystkie przypadki masowych zakażeń salmonellą w Stanach Zjednoczonych są związane z chowem przyzagrodowym. Dlatego Centrum do spraw Kontroli i Zapobiegania Chorobom wprost wskazuje rosnącą popularność nieprofesjonalnego chowu jako powód zbiorowych zachorowań. Chów przyzagrodowy polega na prywatnym utrzymywaniu niewielkich stad drobiu, które mogą swobodnie korzystać z wolnego wybiegu. Zakażenie salmonellą następuje albo przez kontakt z żywym drobiem, albo poprzez kontakt z jajami. Zarazić się można także poprzez kontakt z surowym mięsem.  

powrót