top

Aktualności

Rynek producentów mięsa drobiowego w Rosji


Pięciu największych producentów mięsa drobiowego w Rosji odpowiada za około 37 procent podaży. Porównując sytuację w Rosji do warunków panujących w Stanach Zjednoczonych, gdzie trzech największych graczy kontroluje około 54 procent rynku, należy się spodziewać, że rosyjski rynek czeka dalsza konsolidacja.

Największą firmą drobiową w Rosji jest Prioskolye, która ma udział w produkcji mięsa drobiowego wynoszący ponad 11 procent.  Na drugim miejscu jest mięsno-paszowy gigant działający w wielu sektorach - firma Cherkizovo. Sześcioprocentowy udział w produkcji ma Resource Group of Companies, a po około pięć procent rynku należy do Belgrankorm-Holding LLC oraz Severnaya Poultry Farm.

Najwięksi rosyjscy producenci odbiegają poziomem zasobów finansowych oraz zaawansowaniem technologicznym od reszty rynku osiągając bardzo dobre wyniki w prowadzonej działalności. U największych producentów okres chowu brojlerów wynosi  nieco ponad 36 dni (średnia waga ubojowa 2,15 kg), a współczynnik konwersji paszy kształtuje się na poziomie 1,66.

powrót