top

Archiwum

Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie artykułu pt. „Miliony kur do likwidacji” opublikowanego w dzienniku „Rzeczpospolita”


Główny Lekarz Weterynarii przekazał Polskiej Agencji Prasowej swoje stanowisko dotyczące nieprawdziwych informacji dotyczących skażenia jaj w Polsce.

„Główny Lekarz Weterynarii nie zgadza się z zasadniczymi tezami wskazanymi w ww. artykule.

Po pierwsze nie istnieją żadne dane mówiące o zakażeniu jajek salmonellą w 55 procentach. Raport Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności mówi o wynikach badań prowadzonych od października 2004 do 30 września 2005 w 328 stadach kur niosek i obejmował ok. 27 procent wszystkich stad towarowych znajdujących się na terytorium Polski. Obejmował on głównie badania środowiskowe, czyli ściółki i kurzu znajdujących się w budynkach. Wyniki badań jaj konsumpcyjnych mówią o 1,6% zakażeń. Nie można zatem na tej podstawie wysnuwać tak daleko idących wniosków dotyczących jaj konsumpcyjnych.

Po drugie program zwalczania Salmonelloz u drobiu jest wieloletnim programem eliminacji tego czynnika zakaźnego do osiągnięcia celu maksimum 1 % występowania w stadach drobiu. Szacuje się, że takie zakażenie może wynosić od 10 do 20% ogólnej liczby stad, co oznacza, że przez okres kilku lat może zaistnieć potrzeba eliminacji drobiu w takim odsetku gospodarstw. Nie jest to jednak na pewno liczba 20 mln. sztuk drobiu i to w krótkim czasie. Od 2007 r. program taki obowiązuje w stadach kur reprodukcyjnych.

Przypadki zakażeń u ludzi Salmonellami występują w całej Europie i ich przyczyną nie są wyłącznie polskie produkty żywnościowe, jak można wnioskować z artykułu.

Ponadto należy stanowczo podkreślić, że program zwalczania Salmonelloz u kur niosek wdrożono początkowo jako dobrowolny już 1999 r. a z początkiem 2008 r., jako obowiązujący wszystkich producentów jaj towarowych. Wstępne zaś wyniki za rok ubiegły w stadach kur reprodukcyjnych nie pokazują masowego zakażenia stad i nie wymagają eliminacji dużej liczby ptaków.”

powrót