top

Aktualności

Ryzyko dalszych ognisk grypy ptaków w Europie


Mimo znacznej poprawy sytuacji epizootycznej w Europie związanej z występowaniem  grypy ptaków, nadal pojawiają się ogniska tej choroby w stadach drobiu. Według aktualnych raportów władz weterynaryjnych i komunikatów KE, przeanalizowanych przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz, w drugiej połowie czerwca  potwierdzono ogniska HPAI w stadach drobiu w Belgii, co ważne było to pierwsze zgłoszenie tego typu w tym kraju.  Wcześniej wirus pojawiał się tylko w gospodarstwach utrzymujących ptaki dzikie w niewoli.  

Przypominamy, że na przełomie maja i czerwca 2017 r., ogniska HPAI podtypu H5N8 zostały zgłoszone w stadach drobiu przez władze Wlk. Brytanii i Włoch, natomiast w Luksemburgu wirusa tego samego podtypu  odnotowano u ptakich dzikich utrzymywanych w niewoli.

Komisja Europejska, w oparciu o procedury obowiązujące w Unii i powiadomienia państw członkowskich o kolejnych ogniskach choroby, zaktualizowała wykaz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych na poziomie UE o nowo ustanowione  w Belgii i Francji  oraz określiła czas trwania ograniczeń mających zastosowanie w wyznaczonych regionach. Belgia wprowadziła niezbędne środki, w tym obszary objęte ograniczeniami wokół gospodarstw utrzymujących zakażony drób, natomiast Francja ustanowiła obszar zagrożony w odniesieniu do ogniska potwierdzonego na terytorium Belgii niedaleko granicy z Francją. Zmiany zostały opublikowane w załączniku do nowej Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) nr 2017/1139 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniającej  załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich.

Komisja Europejska na początku czerwca tego roku, przedłużyła również okres obowiązywania przepisów decyzji wykonawczej nr 2017/247 wprowadzającej środki ochronne w odniesieniu do HPAI w UE, do dnia 31 grudnia 2017 r. Pierwotnie miały one obowiązywać do 30 czerwca.  Swoją decyzję uzasadniła pojawieniem się kolejnych ognisk wirusa i ryzykiem wystąpienia dalszych przypadków tej choroby na terytorium Wspólnoty.

 

powrót