top

Aktualności

Potencjał produkcyjny brytyjskiego sektora jaj


Z analizy brytyjskich raportów statystycznych opublikowanych przez Department Środowiska, Żywności i Obszarów Wiejskich, przeprowadzonej przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz, wynika, że w I kwartale 2017 r. zakłady pakowania jaj w  Wlk. Brytanii sklasyfikowały i zapakowały 2,7 mld sztuk jaj spożywczych klasy A. Przyjmuje się, że  stanowi to prawie 90% produkcji ogółem.  Co istotne,  ilość jaj pochodzących z systemów klatkowych i z systemów na wolnym wybiegu zapakowana w tych zakładach była na podobnym poziomie 1,3 mld sztuk. Zaledwie niecałe 4% jaj, które zostały dostarczone do zakładów pakujących pochodziła od kur utrzymywanych w chowie ściółkowym i ekologicznym.

Z porównania tegorocznych  danych do I kwartału 2016 r., wynika, że o 3% wzrosła liczba jaj dostarczonych i zapakowanych w zakładach do tego zatwierdzonych. Natomiast,  w rozgraniczeniu na poszczególne systemy chowu, największy 8% wzrost podaży dotyczył jaj wolnowybiegowych, natomiast o 28% spadła ilość jaj z chowu ściółkowego.

Analiza raportów statystycznych wskazuje, że w I kwartale tego roku o niespełna 2% wzrosło zużycie surowca do przetwórstwa. Skierowane zostało w tym celu do zakładów przetwórstwa prawie 400 mln jaj. Podmioty działające w tym sektorze od stycznia do marca tego roku wyprodukowały łącznie 23 tys.  ton produktów jajecznych, z czego 70% to płynne przetwory jajeczne. Jak wskazują informacje za 2016 r.,  rocznie w Wlk. Brytanii produkuje się ponad 100 tys. ton przetworów jajecznych.

Wielka Brytania jest jednym z siedmiu największych producentów jaj konsumpcyjnych w Unii Europejskie. Potencjał produkcyjny wyrażony ilością zarejestrowanych stanowisk na towarowych fermach kur niosek, jest wyższy niż w Polsce i wynosi 42 mln kur. Jest to jedyny kraj o tak wysokiej koncentracji ferm wolnowybiegowych w ilości 2 735  podmiotów, które utrzymują na fermach w tym systemie 22 mln kur tj. ponad 40% wszystkich kur utrzymywanych w systemie wolnowybiegowym w całej Unii Europejskie. Ten rodzaj chowu jest dominujący i w Wlk. Brytanii stanowi ponad połowę produkcji. Owszem, w Niemczech, rozdrobnienie producentów  produkujących jaja w systemie wolnowybiegowym jest porównywalnie duże (2 453 ferm), ale liczba kur niosek na nich utrzymywana wynosi 9 mln.

Pomimo ukierunkowania rozwoju produkcji przez sektor jajczarski w Wlk. Brytanii na typ chowu na wolnym wybiegu, należy zwrócić uwagę, że system klatkowy ma równie duże znaczenie w zaspokojeniu potrzeb konsumentów i w zachowaniu prawidłowych relacji podażowo – popytowych na brytyjskim rynku. Analiza struktury chowu wskazuje, że jaja z systemów klatkowych są produkowane na 142 fermach, utrzymujących blisko 17 mln kur niosek.

powrót